Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

RTL Group

Identifikačné číslo v Registri: 59267165790-45
Dátum registrácie: 05/05/2011 12:40:35

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 15/04/2015 10:11:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15/04/2015 10:11:25
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 15/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

RTL Group

RTL

S.A.

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Boulevard Pierre Frieden, 45
1543 Luxembourg
LUXEMBURSKO

(+352) 2486 0

Avenue des Gaulois, 3
1040 Brussels
BELGICKO

(+32) 22308675

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Guillaume de Posch and Ms. Anke Schäferkordt

Co-CEOs

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Lyn Trytsman-Gray

Senior Vice President European Affairs

    Ciele a poslanie

With 52 television channels and 29 radio stations in twelve countries, RTL Group is the leading European entertainment network. The Luxembourg-based company operates TV channels and radio stations in Germany, France, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Spain, Hungary, Croatia and South East Asia. It is one of the world’s leading producers of television content such as talent and game shows, drama, daily soaps and telenovelas, including Idols, Got Talent, The X Factor, Good Times - Bad Times and Family Feud.

RTL Group is also the leading European media company in online video, combining the catch-up services of its broadcasters, the multi-channel networks BroadbandTV and StyleHaul, FremantleMedia's more than 210 YouTube channels and the programmatic video advertising platform SpotXchange.

RTL Group strives to provide its audiences with high quality audiovisual content. We are acutely aware of the special nature of the media business as both an opinion former and information provider, and the responsibilities of a media company toward its communities. Our aim is to offer a broad range of content addressing all of society including both quality information and popular entertainment. The wide range of our activities and initiatives reflects our decentralised corporate structure.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- Review of EU copyright rules
- Review of AVMS Directive
- Connected Continent proposal
- Data protection reform
- Radio Spectrum Policy
- Advertising regulation

Occasional organisation of informal debates on EU policy issues of interest. Participation in events organised by ACT, egta and CreativityWorks! (see below point 12). Regular attendance at events on issues of interest.


 

Coalition to Make the Internet a Safer Place for Children (2012-present)

Nie

Nie

Nie

Nie

- Audiovisual media policy
- Intellectual property and copyright
- Digital agenda
- Advertising
- Information society

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   75%: 1  

2

1,8

Lyn Trytsman-Gray, Senior Vice President European Affairs;
Bernardo Matos, European Affairs Policy Manager

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Bernardo DORES MARTINS DE MATOS 30/05/2015 28/05/2016
Linda Teresa TRYTSMAN - GRAY 30/09/2014 26/09/2015

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Dane
  • Hospodárska súťaž
  • Informačná spoločnosť
  • Kultúra
  • Podniky
  • Spotrebitelia
  • Vnútorný trh
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Association of Commercial Television in Europe (18574111503-28), European Policy Centre (89632641000-47), European Broadcasting Union (93288301615-56), Association of Television and Radio Sales Houses (1977807375-62)

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

The calculation of costs of activities falling under the scope of the register is made according to the EU's Transparency Register Compliance Guidelines (http://europa.eu/transparency-register/pdf/guideline_en.pdf) and the corresponding guidelines of the Society of European Affairs Professionals (SEAP). It does not include association membership fees as the associations of which RTL Group is a member are registered. Both European Affairs employees are signatories to the SEAP Code of Conduct.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
Both European Affairs employees have subscribed to the code of conduct of the Society of European Affairs Professionals (SEAP) - http://www.seap.be/wp-content/uploads/2013/11/Code-of-Conduct.pdf