Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Federation of European Bearing Manufacturers' Associations

Tunnistenumero rekisterissä: 59210242996-35
Rekisteröintipäivä: 12.1.2010 17:32:35

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.12.2013 18:03:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.12.2013 18:03:00


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Federation of European Bearing Manufacturers' Associations
Lyhenne: FEBMA
Organisaation oikeudellinen muoto: Non Profit Association
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Andreas Dr. Rowold
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Andreas Dr. Rowold
Tehtävä organisaatiossa: Secretary General

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Lyoner Straße  18
60528 Frankfurt
SAKSA
Puhelinnumero: (+49 69) 66031624
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: FEBMA protects the interests of the European bearing industry by promoting strong and fair competition, legal rights of companies, for example in the field of intellectual property protection, as well as compliance with the WTO multilateral trade rules.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • euroopanlaajuisia
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Application of the Treaty
Trade Defence Instruments
Free Trade Agreements

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kauppapolitiikka
  • Kilpailu
  • Sisämarkkinat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Founding member of the World Bearing Association

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.