Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Corporate & Public Strategy Advisory Group

Tunnusnumber registris: 59086336928-55
Registreerimise kuupäev: 12.10.11 12:44:20

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 15.09.14 10:34:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 15.09.14 10:34:28


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Corporate & Public Strategy Advisory Group
Akronüüm: CPS
Õiguslik vorm: S.A
Veebisait: http://www.cpsag.com

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Gümüstekin Tulu
Ametikoht: Chief Executive Officer & Board Member

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Zeren Erilmez
Ametikoht: Deputy Director General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 17 Ave Marnix 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2379940
Faks: (+32) 2379960
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: CPS - Corporate & Public Strategy Advisory Group - is a Brussels based consultancy company providing strategic advice in public affairs and corporate and investment development, to both corporate and public spheres. CPS assists the private sector in understanding of the work practices and legislative processes of EU Institutions and follows the agenda of EU Institutions and provides information to private sector and to industrial sector on new EU legal and business practice requirements. .

CPS is the first EU-oriented international consultancy firm to provide strategic, legal and political consultancy services with a special focus on EU-Turkey relations to Turkish, US and European companies, institutions, professional organizations and representations.

For further information see our website: www.cpsag.com
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Zeren Erilmez 6.09.14 4.09.15
Tulu GUMUSTEKIN 24.10.14 22.10.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


N/A

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
CPS is a member of ATC (American Turkish Council)

Other Memberships: European Policy Center (EPC), Friends of Europe, American Chamber of Commerce (Amcham), De Warande

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 01/2014
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 700000  € ja < 800000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • TOFAŞ
 • Eczacıbaşı Holding

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.