Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Corporate & Public Strategy Advisory Group

Tunnusnumber registris: 59086336928-55
Registreerimise kuupäev: 12/10/2011 12:44:20

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 13/04/2015 13:35:28
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 13/04/2015 13:35:28
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 13/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Corporate & Public Strategy Advisory Group

CPS

S.A

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Ave Marnix, 17
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 2379940

    Juriidiliselt vastutav isik

Gümüstekin Tulu

Chief Executive Officer & Board Member

    ELi asjade eest vastutav isik

Zeren Erilmez

Deputy Director General

    Eesmärgid ja ülesanded

CPS - Corporate & Public Strategy Advisory Group - is a Brussels based consultancy company providing strategic advice in public affairs and corporate and investment development, to both corporate and public spheres. CPS assists the private sector in understanding of the work practices and legislative processes of EU Institutions and follows the agenda of EU Institutions and provides information to private sector and to industrial sector on new EU legal and business practice requirements. .

CPS is the first EU-oriented international consultancy firm to provide strategic, legal and political consultancy services with a special focus on EU-Turkey relations to Turkish, US and European companies, institutions, professional organizations and representations.

For further information see our website: www.cpsag.com

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

European Commission Annual Work Programme and Roadmaps
European Commission Impact Assessment webpage
European Parliament Legislative Observatory
EUR-Lex database
Work in Progress document-by Parliamentary Committees

N/A


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

N/A

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 10  

10

10

N/A

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Zeren Erilmez 06/09/2014 04/09/2015
Tulu GUMUSTEKIN 24/10/2014 22/10/2015

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

N/A

CPS is a member of ATC (American Turkish Council)

Other Memberships: Friends of Europe, American Chamber of Commerce (Amcham), DEIK, TAIK

    Finantsandmed

01/2013  -  01/2014

>= 700 000 € ja < 799 999 €

>= 500 000 € ja < 999 999 €

 • Eczacibasi Holding

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

N/A

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.