Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Taxpayers Association of Europe

Αριθμός μητρώου: 5903604107-54
ημερομηνία της εγγραφής: 30/6/2008 4:55:38 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 17/6/2014 2:07:11 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 17/6/2014 2:07:11 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Taxpayers Association of Europe
Ακρωνύμιο: TAE
Νομικό καθεστώς: Non Profit Organisation
Δικτυακός τόπος: http://www.taxpayers-europe.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Rolf von Hohenhau
Θέση: Präsident

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Michael Jäger
Θέση: Generalsekretär

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 118 Nymphenburger Str. 
80636 München
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+49 89) 126008 20
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Taxpayers Association of Euorpe (TAE)
Avenue de la Renaissance 1
B-1000 Brüssel
Tel.: ++32/2/7402038
Fax: ++32/2/7402032

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Die Taxpayers Association of Europe (TAE), der europäische Bund der Steuerzahler (BdSt), wurde im Mai 1969 unter dem Namen European Taxpayers Association gegründet und in Luxemburg im Vereinsregister eingetragen. Im Jahr 1996 erfolgte die Umbenennung in TAE. Die europäische Steuerzahlerorganisation hat Büros in Brüssel und München.

Der Dachorganisation gehören derzeit 30 nationale Steuerzahlerorganisationen an. Alle Mitgliedsorganisationen behalten ihre Eigenständigkeit.

Die TAE entstand aus dem Wunsch der Bürger heraus, sich vor den zunehmenden Steuerforderungen des Staates zu schützen. Sie arbeitet darauf hin, eine Gesellschaft mit weniger Besteuerung und mehr persönlicher Freiheit zu schaffen.

Sie möchte zu mehr Wirtschaftlichkeit im öffentlichen Sektor führen. Sie übt Einfluss auf die Gesetzgebung aus um die Steuerlast zu begrenzen. Sie versucht ungerechte Übergriffe von Steuereinziehern zu verhindern und für eine klare Information der Regierungsbesteuerung und Ausgaben zu sorgen.

Die TAE ist ein Zusammenschluss von Steuerorganisationen in Europa. Ihre Ziele sind:

Den Kontakt- und Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Ländern und ihren Organisationen anzuregen.In Zusammenarbeit mit der World Taxpayers Associations ihre satzungsgemäßen Aufgaben auch international zu verfolgen.Die Steuerzahlerbewegung auf andere Länder zu übertragen.Vergleichsstudien über "öffentliche Ausgaben und Besteuerung zu erstellen.Gemeinsame Beratung von finanzpolitischen und steuerrechtlichen Grundsatz-und Einzelfragen.Gewährung gegenseitiger Hilfe, wenn diese von einer der TAE angeschlossenen Organisation erbeten wird.Forschungsprojekte über die Auswirkungen von Steuern und Staatsausgaben zu fördern.

Die Taxpayers Assocaition of Europe (TAE) ist eine parteipolitisch neutral und unabhängige Organisation.

Die Taxpayers Association of Europe (TAE) kämpft für:
• niedrigere Steuern
• einfachere und gerechtere Steuergesetze
• mehr persönliche Freiheit

Die Taxpayers Association of Europe kämpft gegen:
• Steuererhöhungen
• ausufernde Bürokratie
• öffentliche Verschwendung
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 3
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Die Taxpayers Association of Europe (TAE) kämpft für:
• niedrigere Steuern
• einfachere und gerechtere Steuergesetze
• mehr persönliche Freiheit

Die Taxpayers Association of Europe kämpft gegen:
• Steuererhöhungen
• ausufernde Bürokratie
• öffentliche Verschwendung

Die TAE versucht als Sprachrohr der Steuerzahler diesen Gehör zu verschaffen. Sie setzt sich für Transparenz der politischen Entscheidungsfindung ein. Sie ist damit ein natürliches Gegengewicht zu den nationalen und unternehmerischen Partikularinterssen.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Διεύρυνση
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 800.000
Αριθμός των οργανισμών μελών. 31
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
 • BdSt Belgien (150 Μέλη)
 • BdSt Bulgarien (2.000 Μέλη)
 • BdSt Dänemark (1.500 Μέλη)
 • BdSt Deutschland (350.000 Μέλη)
 • BdSt Estland (2.700 Μέλη)
 • BdSt Finland (189.000 Μέλη)
 • BdSt Frankreich (120.000 Μέλη)
 • BdSt Georgien (1.500 Μέλη)
 • BdSt Großbritannien (5.000 Μέλη)
 • BdSt Italien (500 Μέλη)
 • BdSt Kroatien (20 Μέλη)
 • BdSt Luxenburg (200 Μέλη)
 • BdSt Litauen (75 Μέλη)
 • BdSt Lettland (350 Μέλη)
 • BdSt Norwegen (18.000 Μέλη)
 • BdSt Österreich (750 Μέλη)
 • BdSt Polen (50 Μέλη)
 • BdSt Portugal (50 Μέλη)
 • BdSt Russland (700 Μέλη)
 • BdSt Schweden (110.000 Μέλη)
 • BdSt Slowakei (2.000 Μέλη)
 • BdSt Serbien (100 Μέλη)
 • BdSt Tschechien (20 Μέλη)
 • BdSt Ukraine (2.000 Μέλη)
 • BdSt Ungarn (120 Μέλη)
 • BdSt Weißrussland (350 Μέλη)
 • BdSt Schweiz (200 Μέλη)
 • Niederlande (20 Μέλη)
 • Spanien (100 Μέλη)
 • Griechenland (100 Μέλη)
 • Rumänien (50 Μέλη)
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΑΥΣΤΡΙΑ
 • ΒΕΛΓΙΟ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ
 • ΔΑΝΙΑ
 • ΕΛΛΑΔΑ
 • ΕΣΘΟΝΙΑ
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
 • ΙΣΠΑΝΙΑ
 • ΙΤΑΛΙΑ
 • ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
 • ΚΡΟΑΤΙΑ
 • ΛΕΤΟΝΙΑ
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 • ΠΟΛΩΝΙΑ
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 • ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 • ΣΟΥΗΔΙΑ
 • ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 • ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΕΛΒΕΤΙΑ
 • ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 • ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 • ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
 • ΣΕΡΒΙΑ
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Durchführung von Informationsveranstaltung und Events und/oder Unterstützung von Veranstaltung durch Referentstellung
so z. B.
mit der European Resource Bank
Heritage Foundation
World Taxpayers Association
Friedrich von Hayek Stiftung
Konrad Adenauer Stiftung
SME Union
Europäischer Wirtschaftssenat
Europäische Bewegung
Hanns Seidl Stiftung
Stockholm Network
Vereinigung zum Schutz der Interessen der Steuerzahler in Osteuropa und Zentralasien.

Eine Kooperation oder ein Netwerk ist für die TAE nur dann möglich, wenn es zu keinem Konflikt mit der satzungsgemäßen Zielsetzung kommt.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Συνολικός προϋπολογισμός: 200.000
από δημόσια χρηματοδότηση: 158.500
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις:
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
Übernahme Kosten durch nationale Organistaionen : 158.500
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 41.500
- δωρεές:
- συνδρομές μελών: 41.500
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Alle Vorstände sowie der Generalsekretär der TAE erhalten keinerlei Vergütung/Gehalt für ihre Tätigkeit für die TAE. Sie arbeiten ehrenamtlich und werden, sofern sie nicht privat die Kosten tragen, von den nationalen Organisationen frei gestellt.

Die Taxpayers Association of Europe nimmt keinerlei staatliche Subventionen an.

Die Taxpayers Association of Europe wird insbesondere durch die nationalen Organisationen unterstützt, in dem diese ihre wissentschaftliche Grundlagenarbeit oder Referenten/Experten kostenlos zur Verfügung stellen.


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Michael Jäger