Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

Numărul de identificare din Registru: 58969291154-50
Data înscrierii: 17.02.2009 12:41:36

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 23.06.2014 16:50:26
Data ultimei actualizări anuale: 21.01.2014 11:40:56


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: SURFRIDER FOUNDATION EUROPE
Acronim: SFE
Statut juridic: LOI 1901
Site internet: http://www.surfrider.eu

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  GILLES ASENJO
Funcţie: Président

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  ANTIDIA  CITORES
Funcţie: Coordinatrice juridique et lobbying

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Allée de Moura  33
64200 BIARRITZ
FRANȚA
Numărul de telefon: (+0033) 5 59 23 54 99
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Bureau de Bruxelles:
Surfrider Foundation Europe
rue d'Edimbourg 26
1050 Bruxelles
BELGIQUE
Contact: bruxelles@surfrider.eu

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Notre mission : protection et gestion durable du littoral

Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif (loi 1901), ayant « pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l'océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit ».

A sa création, la zone littorale de loisir fut choisie comme zone de référence, mais aujourd’hui notre action englobe de plus en plus les zones de loisirs nautiques des lacs et rivières.

Nous développons des campagnes sur les thématiques de la qualité des eaux de baignades (bactériologique et chimique), les déchets aquatiques, les pollutions liées au transport maritime, la préservation du littoral contre l'artificialisation ainsi que la protection du patrimoine naturel (vagues).

A l'origine, des surfeurs
Créée en 1990 en Europe (Biarritz) à l'initiative de surfeurs, dont Tom Curren, triple champion du monde, elle rassemble aujourd'hui un réseau de 1500 bénévoles, de 11 000 adhérents, d’une quarantaine d’antennes locales, et plus de 100 000 sympathisants en Europe.

Surfrider Foundation est un réseau mondial d’associations régionales et de représentations locales présentes sur tous les continents (USA, Europe, Japon, Australie, Amérique Latine, Maroc…), le mouvement naissant en 1984 à Malibu Californie, où des surfeurs souhaitaient protéger leur spot de la pollution locale.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Antidia Citores Suarez 26.06.2014 24.06.2015
Gaëlle Haut 26.06.2014 24.06.2015
Cristina Barreau 26.06.2014 24.06.2015
Werner Latournald 19.09.2014 17.03.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Principales activités de représentations d'intérêts:
-Défendre et protéger le littoral, mers et océans européens
-Faire en sorte qu'une plus grande place à l'environnement soit faite lors des prises de décisions
-Travail sur les directives européennes concernant les déchets(réponses aux consultation sur le green paper déchet plastique, déchets marins et amendements directive emballage et déchet d'emballage), l'aménagement de l'espace maritime, la gestion du littoral, etc

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Afaceri Interne
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Educaţie
 • Energie
 • Extindere
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Politică externă şi de securitate comună
 • Relaţii externe
 • Sănătate publică
 • Sport
 • Tineret
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 11.300
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGARIA
 • FINLANDA
 • FRANȚA
 • GERMANIA
 • GRECIA
 • IRLANDA
 • ITALIA
 • LUXEMBURG
 • PORTUGALIA
 • SPANIA
 • SUEDIA
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
France Nature Environnement
Seas At Risk

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 01/2014
Buget total: 1.307.054
din care finanţare publică: 292.189
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 145.809
- din surse locale/regionale: 146.380
din alte surse: 1.014.865
- donaţii: 761.476
- cotizaţii ale membrilor: 253.389
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Le montant indiqué sur la lignes « cotisations des membres » est le montant de la générosité issue du public, tous nos donateurs (à peu près 5 000) étant membres de l’association et ayant droit de vote à l’assemblée générale.

Dans la ligne « dons » sont inclus le mécénat (530 836 €) et le partenariat (61 076 €),

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.