Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Yahoo! EMEA Ltd.

Tunnistenumero rekisterissä: 58885623470-56
Rekisteröintipäivä: 19.4.2010 17:02:38

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 17.9.2014 16:19:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 17.4.2014 20:06:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Yahoo! EMEA Ltd.
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Limited liability company under Irish law
Internet-osoite: http://www.yahoo.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Patrick Scully
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: François-Xavier Dussart
Tehtävä organisaatiossa: Director, EU Public Policy

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Block P8 East Point Business Park Pinnacle 1
3 Clontarf, Dublin
IRLANTI
Puhelinnumero: (+353) 1 8663100
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Yahoo!
Brussels Representative Office
4th floor
Rue de la Loi 227
1040 Brussels
BELGIUM

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Yahoo! is focused on making the world's daily habits inspiring and entertaining. By creating highly personalized experiences for our users, we keep people connected to what matters most to them, across devices and around the world. In turn, we create value for advertisers by connecting them with the audiences that build their businesses. Yahoo! is headquartered in Sunnyvale, Calif., and has offices located throughout the Americas, Asia Pacific (APAC) and the Europe, Middle East and Africa (EMEA) regions.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Data Protection, eCommerce, Intellectual Property, Human Rights, Telecoms

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
IAB Europe, EDiMA, EuroISPA, AmCham EU, CCIA, European Internet Foundation

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Following a restructuring of European operations completed in late 2013, Yahoo!’s legal entity in Europe changed from Yahoo! SARL to Yahoo! EMEA Ltd. The financial data supplied for 2013 is related to activities carried out first by Yahoo! SARL, then by Yahoo! EMEA Ltd. following this restructuring.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.