Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Yahoo! EMEA Ltd.

Tunnusnumber registris: 58885623470-56
Registreerimise kuupäev: 19/04/2010 17:02:38

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 11/03/2015 17:33:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 11/03/2015 17:33:24
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 11/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Yahoo! EMEA Ltd.

Limited liability company under Irish law

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

5-7 Point Village
North Wall Quay
1 Dublin
IIRIMAA

(+353) 1 8663100

Rue de la Loi 227
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 24033730

    Juriidiliselt vastutav isik

Patrick Scully

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

François-Xavier Dussart

Director, EU Public Policy

    Eesmärgid ja ülesanded

Yahoo! is focused on making the world's daily habits inspiring and entertaining. By creating highly personalized experiences for our users, we keep people connected to what matters most to them, across devices and around the world. In turn, we create value for advertisers by connecting them with the audiences that build their businesses. Yahoo! is headquartered in Sunnyvale, Calif., and has offices located throughout the Americas, Asia Pacific (APAC) and the Europe, Middle East and Africa (EMEA) regions.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Digital Single Market, GDPR, Copyright Reform.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Data Protection, eCommerce, Intellectual Property, Human Rights, Telecoms

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

IAB Europe, EDiMA, EuroISPA, AmCham EU, CCIA, European Internet Foundation

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Following a restructuring of European operations completed in late 2013, Yahoo!’s legal entity in Europe changed from Yahoo! SARL to Yahoo! EMEA Ltd. The financial data supplied for 2013 is related to activities carried out first by Yahoo! SARL, then by Yahoo! EMEA Ltd. following this restructuring.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.