Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Health Action Partnership International

Inschrijvingsnummer in het register 58883735304-60
Inschrijvingsdatum: 15-2-11 11:50:41

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 3-2-14 14:20:27
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 3-2-14 14:20:27


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Health Action Partnership International
Acroniem: HAPI
Rechtsvorm: Community Interest Company
Website: http://www.hapi.org.uk/

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Davies Maggie
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Maggies Davies
Functie: Executive Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Tavistock House North Tavistock Square N/A
WC1H 9HX London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 20 7383 9010
Faxnummer: (+44) 20 7383 9019
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: HAPI brings together leading professionals and organisations from across the world to improve the effectiveness of action to address the social and economic determinants of health, and to build capacity in countries to tackle health inequity.

We act as a broker, providing access to sources of support and expertise, and promoting sustainable partnerships for joint learning and global exchange.

We provide technical assistance, project management, consultancy and opportunities for twinning and partnership between organisations.

The work of the partnership is facilitated by a hub in London, with regional representatives in Europe, Africa and India. The partnership has projects and connections across the globe.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


EU Joint Action on Health Inequalities
Support the Commission Communication on health inequalities by:
• Developing health inequality audit approaches and health impact assessment with an equity focus
• Include health inequalities as a priority area within cooperation arrangements between the European Commission and the regions.
• Review the possibilities to assist MS to make better use of EU cohesion policy and structural funds
• Develop ways to engage relevant stakeholders at European level to promote the uptake and dissemination of good practice

EU Progress- Working for Equity in Health
To contribute to the growing evidence base in relation to work, worklessness, and social protection as social determinants of health and health inequalities.

EU DAPHNE – Comparing Sexual Assault Interventions
To improve the effectiveness, and appropriateness of sexual assault services by reviewing current practice and taking on board user attitudes to interventions following sexual assault, and therefore decrease the social, mental and health harm caused to the victims of sexual assault.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Humanitaire hulp
  • Ontwikkeling
  • Volksgezondheid
  • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 3
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2012 - 03/2013
Totaalbudget: 501.977
waarvan gefinancierd door de overheid: 501.977
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 65.961
- nationale overheid: 436.016
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.