Navigācijas ceļš

Citi rīki

  • Izdrukas versija
  • Samazināt tekstu
  • Palielināt tekstu
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Health Action Partnership International

Identitātes numurs Reģistrā: 58883735304-60
Reģistrācijas datums: 11.15.2 11:50:41

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.3.2 14:20:27
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.3.2 14:20:27


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Health Action Partnership International
Akronīms: HAPI
Juridiskais statuss: Community Interest Company
Tīmekļa vietne: http://www.hapi.org.uk/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Davies Maggie
Amats Executive Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Maggies Davies
Amats Executive Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Tavistock House North Tavistock Square N/A
London WC1H 9HX
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44) 20 7383 9010
Faksa numurs: (+44) 20 7383 9019
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: HAPI brings together leading professionals and organisations from across the world to improve the effectiveness of action to address the social and economic determinants of health, and to build capacity in countries to tackle health inequity.

We act as a broker, providing access to sources of support and expertise, and promoting sustainable partnerships for joint learning and global exchange.

We provide technical assistance, project management, consultancy and opportunities for twinning and partnership between organisations.

The work of the partnership is facilitated by a hub in London, with regional representatives in Europe, Africa and India. The partnership has projects and connections across the globe.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
  • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


EU Joint Action on Health Inequalities
Support the Commission Communication on health inequalities by:
• Developing health inequality audit approaches and health impact assessment with an equity focus
• Include health inequalities as a priority area within cooperation arrangements between the European Commission and the regions.
• Review the possibilities to assist MS to make better use of EU cohesion policy and structural funds
• Develop ways to engage relevant stakeholders at European level to promote the uptake and dissemination of good practice

EU Progress- Working for Equity in Health
To contribute to the growing evidence base in relation to work, worklessness, and social protection as social determinants of health and health inequalities.

EU DAPHNE – Comparing Sexual Assault Interventions
To improve the effectiveness, and appropriateness of sexual assault services by reviewing current practice and taking on board user attitudes to interventions following sexual assault, and therefore decrease the social, mental and health harm caused to the victims of sexual assault.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
  • Attīstība
  • Humānā palīdzība
  • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
  • Sabiedrības veselība

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 3
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2012 - 03/2013
Kopējais budžets: 501 977
tostarp publiskais finansējums: 501 977
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 65 961
- no valsts finansējuma avotiem: 436 016
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.