Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Transport and Environment (European Federation for Transport and Environment)

Идентификационен номер в Регистъра: 58744833263-19
Дата на регистрация: 10-2-22 22:36:53

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-28 14:51:27
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-28 14:51:27


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Transport and Environment (European Federation for Transport and Environment)
Инициали: T&E
Правен статут: aisbl
Уебсайт: http://www.transportenvironment.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jos Dings
Длъжност: Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Jos Dings
Длъжност: Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Square de Meeus  18
1050 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 8510202
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: T&E is an independent pan-European association with scientific and educational aims, with no party political affiliation and devoid of any profit making motive.

Our mission is:
To promote a policy of transport and accessibility, based on the principles of sustainable development, which minimizes negative impacts on the environment and health, use of energy and land and all economic and social costs, maximizes safety, and guarantees sufficient access for all;

Established in 1990, T&E has grown to become the principal environmental organization campaigning on sustainable transport at the EU level in Brussels.

Our primary focus is on European transport and environmental policy but our work in Brussels is supported by around 50 member organizations working to promote an environmentally sound approach to transport across Europe.

Our main work areas at the moment are cars and CO2, low carbon fuels, transport noise, road charging for lorries, aviation and shipping.

T&E is an NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations.

We coordinate the International Coalition for Sustainable Aviation (ICSA) which has observer status at the International Civil Aviation Organization (ICAO) and at the International Maritime Organization (IMO) (this through CSC).

We are also a member of the Green 10 group of environmental NGOs active on EU policy.
Интересите на организацията са на:
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 15
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Gregory Archer 14-3-19 15-3-13
Francois Cuenot 14-9-11 15-9-9
Andrew Murphy 14-7-29 15-7-25
Pietro Caloprisco 14-5-27 15-5-23
Nusa Urbancic 14-9-16 15-9-12
Cecile Helene Toubeau 14-3-14 15-3-12
William James Hemmings 14-3-20 15-3-18
Josef Maria Willem Dings 14-9-16 15-9-12
Sotirios Raptis 14-7-30 15-7-28
William TODTS 14-7-4 15-7-1
Laura Buffet 14-5-27 15-5-23

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Lobbying activities at European and international institution levels in the field of transport and environment.
Our main campaigns address the following subjects:
* Cars
* Lorries and vans
* Climate and energy
* Aviation
* Shipping
* Biofuels
* Infrastructure
* Pricing and taxation
* Noise
* Black carbon
* Air quality
* Eurostandards
* General transport
* Public and urban transport

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 44
Членуващи организации (Брой членове) :
 • VCÖ (0 Членове)
 • Inter Environment Bruxelles (0 Членове)
 • Inter Environnement Wallonie (0 Членове)
 • KOMIMO (0 Членове)
 • Danish Eco Council (0 Членове)
 • NOAH-Trafik (0 Членове)
 • Fédération Nationale des Associations d'Usagers de Transport (0 Членове)
 • France Nature Environnement (0 Членове)
 • Deutsche Umwelthilfe (0 Членове)
 • VCD (0 Членове)
 • Clean Air Action Group (0 Членове)
 • Magyar Közlekedési Klub (0 Членове)
 • Amici della terra (0 Членове)
 • Natuur en Milieu (0 Членове)
 • Norges Naturvernforbund / (0 Членове)
 • Polski Klub Ekologiczny (0 Членове)
 • Quercus (0 Членове)
 • TERRA Mileniul III (0 Членове)
 • Centre for Environmental Initiatives (0 Членове)
 • Focus Association for Sustainable Development (0 Членове)
 • Associao per la promocio del transport public (0 Членове)
 • Ecologistas en accion (0 Членове)
 • Svenska Natursskyddsföreningen (0 Членове)
 • AirClim - The Air Pollution and Climate Secretariat (0 Членове)
 • Alpine Initiative (0 Членове)
 • VCS (0 Членове)
 • Aviation Environment Federation (0 Членове)
 • Campaign for Better Transport (formerly Transport 2000) (0 Членове)
 • Environmental Transport Association (0 Членове)
 • Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (0 Членове)
 • Transform Scotland (0 Членове)
 • European Cyclists' Federation (ECF) (0 Членове)
 • WWF (0 Членове)
 • International Union of Public Transport (UITP) (0 Членове)
 • Reseau Action Climat France (0 Членове)
 • Centre for the Environment (0 Членове)
 • Finish Traffic League (0 Членове)
 • Friends of the Earth Netherlands (0 Членове)
 • INSPRO - Institute for Civil Affairs (0 Членове)
 • Groupement des Usagers des Transports Publics à Bruxelles (0 Членове)
 • Friends of the Earth Croatie (0 Членове)
 • Czech Transport Federation (0 Членове)
 • Friends of the Earth Estonia (0 Членове)
 • Finish Association for Nature Conservation (0 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВЕНИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

 • БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 • НОРВЕГИЯ
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
 • ШВЕЙЦАРИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
T&E is member of the Green 10 network, representing the interest of 10 major European environmental NGO.
T&E is member as well of the Civil Society Platform.
Since 2006 T&E is member of ECOS the European NGO for standardisation.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 1 865 546
от който публични средства: 471 604
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства: 235 161
- от национални източници: 236 443
- от регионални източници:
други източници: 1 393 942
- дарения:
- членски вноски: 111 016
Foundations and other private grants : 1 229 006
Other grants for studies : 21 100
Other revenues : 32 820
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 450000  € и < 500000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Major private donors:
Oak Foundation: 78.000 EUR
European Climate Foundation: 900.000 EUR

Major public donors (other than EU Commission):
Dutch Ministry IenM(NL): 142.000 EUR
UBA (DE): 60.000 EUR


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.