Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Observatoire du stress en Entreprises

Tunnistenumero rekisterissä: 58675585825-07
Rekisteröintipäivä: 11.5.2011 13:36:54

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.4.2014 12:36:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.4.2014 12:36:33


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Observatoire du stress en Entreprises
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Association française Loi de 1901
Internet-osoite: http://www.observatoiredustressft.org/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Muut vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Pascal VITTE
Tehtävä organisaatiossa: Président

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Patrick CAHEZ
Tehtävä organisaatiossa: Représentant d'intérêt de l'Observatoire du stress auprès de l'UE

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: du docteur Faugeroux  2/4
94170 Le Perreux sur Marne
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 0674574051
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles :

Patrick Cahez
Avenue de la Ferme Rose 8 B
Boîte 58
1180 BRUXELLES

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Trouver les moyens de prévenir le développement des pathologies engendrées par les conditions de travail dans l'entreprise
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Prévention du stress, du harcèlement et de la violence - physique comme morale - au travail
Promotion des accords cadres européens en matière de prévention du stress, du harcèlement et de la violence au travail.
Prévention de la discrimination directe ou indirecte au travail
Défense des garanties et des droits du travailleur dans ses relations de travail.
Défense du droit à la santé du travailleur
Défense de la médecine du travail
Promotion de l'hygiène et de la sécurité au travail
Promotion de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur
Promotion de conditions de travail dignes, justes et équitables
Promotion de l'obligation d'information de l'employeur
Promotion de la justice sociale
Promotion du droit social de l'Union
Promotion de l'ordre public européen tiré de l'article 6 du traité consolidé de l'Union européenne et des valeurs qu'il consacre.
Promotion de l'exception de moralité publique à la libre circulation des marchandises selon l'article 36 du traité de fonctionnement de l'Union européenne : "Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres.", lequel dispositif fait obstacle à l'importation de produits fabriqués grâce au dumping social permettant l'exploitation dans des conditions indignes de populations soumises à la misère, ce qui est contraire aux valeurs de l'Union européenne.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kansanterveys
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
L'observatoire du stress a été fondé conjointement par les confédérations syndicales CFE-CGC et par SUD Solidaires.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 0 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Action bénévole et militante.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.