Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Id-nummer i registret: 58623647459-17
Registreringsdag: 15/12/2011 16:13:44

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 29/04/2015 14:47:56
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 29/04/2015 14:47:56
Sista dag för nästa uppdatering är den: 29/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

BWP

eingetragener Verein

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Französische Str., 47
10117 Berlin
TYSKLAND

(+49) 030 208 799 716

    Juridiskt ansvarig

Paul Waning

Vorstandsvorsitzender

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Karl-Heinz Stawiarski

Geschäftsführer

    Mål och uppdrag

Ziel des BWP ist es, den Anteil der umweltschonenden Wärmepumpenheizung im Neubau auf über 50 Prozent zu steigern. Am gesamten Heizungsmarkt werden mindestens 20 Prozent Marktanteil angestrebt. Der Bundesverband Wärmepumpe informiert Politik, Presse und Medien über den aktuellen Stand der Wärmepumpentechnik und den ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen dieser zukunftsträchtigen und ausgereiften Heizungstechnik. Der BWP unterstützt Fachhandwerk und Planer bei ihren Marketing- und Werbemaßnahmen. Der BWP unterstützt Fachhandwerk und Planer bei ihren Marketing- und Werbemaßnahmen und setzt sich für eine bessere Schulung und Weiterqualifizierung von Wärmepumpen-Installateuren ein.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

EU Energy Union


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- Stellungnahmen zur F-Gas-Verordnung an deutsche MdEPS

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Miljö

    Medlemskap

Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE)
Reinhardtstr. 18
10117 Berlin
Fon: 030 / 2 75 81 70 – 0
Fax: 030 / 2 75 81 70 – 20
E-Mail: info@bee-ev.de


European Heat Pump Association EEIG (EHPA)
Renewable Energy House
Rue d'Arlon 63-67
B-1040 Brussels
Belgium

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.