Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 58623647459-17
Datum registrace: 15.12.11 16:13:44

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 25.11.13 10:40:02
Datum poslední roční aktualizace je 25.11.13 10:40:02


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
Zkratka: BWP
Právní forma eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.waermepumpe.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paul Waning
Funkce: Vorstandsvorsitzender

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Karl-Heinz Stawiarski
Funkce: Geschäftsführer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Französische Str.  47
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 030 208 799 716
Číslo faxu: (+49) 030 208 799 712
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Ziel des BWP ist es, den Anteil der umweltschonenden Wärmepumpenheizung im Neubau auf über 50 Prozent zu steigern. Am gesamten Heizungsmarkt werden mindestens 20 Prozent Marktanteil angestrebt. Der Bundesverband Wärmepumpe informiert Politik, Presse und Medien über den aktuellen Stand der Wärmepumpentechnik und den ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen dieser zukunftsträchtigen und ausgereiften Heizungstechnik. Der BWP unterstützt Fachhandwerk und Planer bei ihren Marketing- und Werbemaßnahmen. Der BWP unterstützt Fachhandwerk und Planer bei ihren Marketing- und Werbemaßnahmen und setzt sich für eine bessere Schulung und Weiterqualifizierung von Wärmepumpen-Installateuren ein.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- Stellungnahmen zur F-Gas-Verordnung an deutsche MdEPS

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Energetika
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE)
Reinhardtstr. 18
10117 Berlin
Fon: 030 / 2 75 81 70 – 0
Fax: 030 / 2 75 81 70 – 20
E-Mail: info@bee-ev.de


European Heat Pump Association EEIG (EHPA)
Renewable Energy House
Rue d'Arlon 63-67
B-1040 Brussels
Belgium

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 11/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.