Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 58623647459-17
Datum registrace: 15/12/2011 16:13:44

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 14:47:56
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 14:47:56
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

BWP

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Französische Str., 47
10117 Berlin
NĚMECKO

(+49) 030 208 799 716

    Osoba s právní odpovědností

pan  Paul Waning

Vorstandsvorsitzender

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Karl-Heinz Stawiarski

Geschäftsführer

    Cíle a úkoly

Ziel des BWP ist es, den Anteil der umweltschonenden Wärmepumpenheizung im Neubau auf über 50 Prozent zu steigern. Am gesamten Heizungsmarkt werden mindestens 20 Prozent Marktanteil angestrebt. Der Bundesverband Wärmepumpe informiert Politik, Presse und Medien über den aktuellen Stand der Wärmepumpentechnik und den ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen dieser zukunftsträchtigen und ausgereiften Heizungstechnik. Der BWP unterstützt Fachhandwerk und Planer bei ihren Marketing- und Werbemaßnahmen. Der BWP unterstützt Fachhandwerk und Planer bei ihren Marketing- und Werbemaßnahmen und setzt sich für eine bessere Schulung und Weiterqualifizierung von Wärmepumpen-Installateuren ein.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU Energy Union


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- Stellungnahmen zur F-Gas-Verordnung an deutsche MdEPS

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE)
Reinhardtstr. 18
10117 Berlin
Fon: 030 / 2 75 81 70 – 0
Fax: 030 / 2 75 81 70 – 20
E-Mail: info@bee-ev.de


European Heat Pump Association EEIG (EHPA)
Renewable Energy House
Rue d'Arlon 63-67
B-1040 Brussels
Belgium

    Finanční údaje

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.