Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

World Association of Newspapers and News Publishers FR

Identifikacijska številka v Registru: 58550117579-17
Datum registracije: 3.1.12 12:19:55

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 17.12.13 15:02:25
Datum zadnje letne spremembe: 17.12.13 15:02:25


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: World Association of Newspapers and News Publishers FR
Kratica: WAN-IFRA FR
Pravni status: Association with legal status registered in France
Spletna stran: http://www.wan-ifra.org

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Vincent Peyrègne
Položaj: CEO

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Stephen Fozard
Položaj: Manager Legal Affairs and External Relations

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Rue Beaubourg  96 bis
75003 Paris
FRANCIJA
Telefon: (+33) 147428500
Telefaks: (+33) 142789233
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: WAN-IFRA (CH) and WAN-IFRA (FR) are world-wide sister organisations dedicated to be the indispensible partners of newspapers and the entire news publishing industry.

WAN-IFRA defends and promotes press freedom, quality journalism and editorial integrity. WAN-IFRA is at the same time a research organisation providing the news publishing industry with applied research in the fields of technology and business.

The news publishing industry comprises both media enterprises with roots in publishing as well as their technology and service providers.

WAN-IFRA sets out especially:

- To defend and promote press freedom and the economic independence which is an essential condition for that freedom.

- To promote the fundamental role of newspapers and the entire news publishing industry in society and in building and sustaining democracy.

- To improve editorial quality and promote ethical journalism.

- To provide expertise and research in publishing strategy, editorial, advertising, marketing, technology, production and distribution issues to the industry.

- To provide a world-wide centre for industry research and implementation and a platform for the exchange of ideas, information and experience between all parties of the news publishing industry.

- To foster international co-operation in order to encourage the culture of reading newspapers through the establishment and development of Young Reader and
Newspapers in Education programmes.

- To provide opportunities for senior news executives to exchange ideas and information about editing newspapers.

- To represent the newspaper and news publishing industry in all international discussions on media issues.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 10
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


xxxxx

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Mladi
 • Okolje
 • Raziskave in tehnologija
 • Vseevropska omrežja

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
formal consultative status at:
UNESCO
United Nations
Council of Europe.

Observer status in WIPO (World Intellectual Property Organization)

Member of European Newspaper Publishers Association (ENPA)
Member of International Press Telecommunications Council (IPTC)

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2010 - 12/2010
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 350000  € in < 400000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 669.632 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

PriceWaterhouse Coopers (PWC) presently audits and approves the financial information of the association, as well as those of most projects realized with sponsorship funds from the donors below:

- European Union
- Norwegian ministry of foreign affairs
- Swedish International Development Cooperation Agency
..etc

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.