Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

World Association of Newspapers and News Publishers FR

Identifikačné číslo v Registri: 58550117579-17
Dátum registrácie: 03/01/2012 12:19:55

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 17/12/2013 15:02:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17/12/2013 15:02:25

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

World Association of Newspapers and News Publishers FR

WAN-IFRA FR

Association with legal status registered in France

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Rue Beaubourg, 96 bis
75003 Paris
FRANCÚZSKO

(+33) 147428500

(+33) 142789233

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Vincent Peyrègne

CEO

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Stephen Fozard

Manager Legal Affairs and External Relations

    Ciele a poslanie

WAN-IFRA (CH) and WAN-IFRA (FR) are world-wide sister organisations dedicated to be the indispensible partners of newspapers and the entire news publishing industry.

WAN-IFRA defends and promotes press freedom, quality journalism and editorial integrity. WAN-IFRA is at the same time a research organisation providing the news publishing industry with applied research in the fields of technology and business.

The news publishing industry comprises both media enterprises with roots in publishing as well as their technology and service providers.

WAN-IFRA sets out especially:

- To defend and promote press freedom and the economic independence which is an essential condition for that freedom.

- To promote the fundamental role of newspapers and the entire news publishing industry in society and in building and sustaining democracy.

- To improve editorial quality and promote ethical journalism.

- To provide expertise and research in publishing strategy, editorial, advertising, marketing, technology, production and distribution issues to the industry.

- To provide a world-wide centre for industry research and implementation and a platform for the exchange of ideas, information and experience between all parties of the news publishing industry.

- To foster international co-operation in order to encourage the culture of reading newspapers through the establishment and development of Young Reader and
Newspapers in Education programmes.

- To provide opportunities for senior news executives to exchange ideas and information about editing newspapers.

- To represent the newspaper and news publishing industry in all international discussions on media issues.

svetovej

    Činnosti

xxxxx

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

10

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Informačná spoločnosť
  • Mládež
  • Transeurópske siete
  • Výskum a technológie
  • Vzdelávanie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

formal consultative status at:
UNESCO
United Nations
Council of Europe.

Observer status in WIPO (World Intellectual Property Organization)

Member of European Newspaper Publishers Association (ENPA)
Member of International Press Telecommunications Council (IPTC)

    Finančné údaje

01/2010  -  12/2010

>= 350 000  € a < 400 000  €

0 €

669 632 €

PriceWaterhouse Coopers (PWC) presently audits and approves the financial information of the association, as well as those of most projects realized with sponsorship funds from the donors below:

- European Union
- Norwegian ministry of foreign affairs
- Swedish International Development Cooperation Agency
..etc

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.