Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

World Association of Newspapers and News Publishers FR

Идентификационен номер в Регистъра: 58550117579-17
Дата на регистрация: 03/01/2012 12:19:55

Информацията за този субект е била последно изменена на: 17/12/2013 15:02:25
Последната годишна актуализация е извършена на: 17/12/2013 15:02:25

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

World Association of Newspapers and News Publishers FR

WAN-IFRA FR

Association with legal status registered in France

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Търговски, стопански и професионални асоциации

    Координати за връзка

Rue Beaubourg, 96 bis
75003 Paris
ФРАНЦИЯ

(+33) 147428500

(+33) 142789233

    Правно отговорно лице

Господин  Vincent Peyrègne

CEO

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Stephen Fozard

Manager Legal Affairs and External Relations

    Цели и задачи

WAN-IFRA (CH) and WAN-IFRA (FR) are world-wide sister organisations dedicated to be the indispensible partners of newspapers and the entire news publishing industry.

WAN-IFRA defends and promotes press freedom, quality journalism and editorial integrity. WAN-IFRA is at the same time a research organisation providing the news publishing industry with applied research in the fields of technology and business.

The news publishing industry comprises both media enterprises with roots in publishing as well as their technology and service providers.

WAN-IFRA sets out especially:

- To defend and promote press freedom and the economic independence which is an essential condition for that freedom.

- To promote the fundamental role of newspapers and the entire news publishing industry in society and in building and sustaining democracy.

- To improve editorial quality and promote ethical journalism.

- To provide expertise and research in publishing strategy, editorial, advertising, marketing, technology, production and distribution issues to the industry.

- To provide a world-wide centre for industry research and implementation and a platform for the exchange of ideas, information and experience between all parties of the news publishing industry.

- To foster international co-operation in order to encourage the culture of reading newspapers through the establishment and development of Young Reader and
Newspapers in Education programmes.

- To provide opportunities for senior news executives to exchange ideas and information about editing newspapers.

- To represent the newspaper and news publishing industry in all international discussions on media issues.

световно равнище

    Дейности

xxxxx

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

10

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Аудиовизия и медии
  • Информационно общество
  • Младеж
  • Научни изследвания и технологии
  • Образование
  • Околна среда
  • Трансевропейски мрежи

    Членство

formal consultative status at:
UNESCO
United Nations
Council of Europe.

Observer status in WIPO (World Intellectual Property Organization)

Member of European Newspaper Publishers Association (ENPA)
Member of International Press Telecommunications Council (IPTC)

    Финансови данни

01/2010  -  12/2010

>= 350 000  € и < 400 000  €

0 €

669 632 €

PriceWaterhouse Coopers (PWC) presently audits and approves the financial information of the association, as well as those of most projects realized with sponsorship funds from the donors below:

- European Union
- Norwegian ministry of foreign affairs
- Swedish International Development Cooperation Agency
..etc

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.