Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

World Association of Newspapers and News Publishers FR

Идентификационен номер в Регистъра: 58550117579-17
Дата на регистрация: 12-1-3 12:19:55

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-17 15:02:25
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-17 15:02:25


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: World Association of Newspapers and News Publishers FR
Инициали: WAN-IFRA FR
Правен статут: Association with legal status registered in France
Уебсайт: http://www.wan-ifra.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Vincent Peyrègne
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Stephen Fozard
Длъжност: Manager Legal Affairs and External Relations

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue Beaubourg  96 bis
75003 Paris
ФРАНЦИЯ
Телефонен номер: (+33) 147428500
Факс: (+33) 142789233
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: WAN-IFRA (CH) and WAN-IFRA (FR) are world-wide sister organisations dedicated to be the indispensible partners of newspapers and the entire news publishing industry.

WAN-IFRA defends and promotes press freedom, quality journalism and editorial integrity. WAN-IFRA is at the same time a research organisation providing the news publishing industry with applied research in the fields of technology and business.

The news publishing industry comprises both media enterprises with roots in publishing as well as their technology and service providers.

WAN-IFRA sets out especially:

- To defend and promote press freedom and the economic independence which is an essential condition for that freedom.

- To promote the fundamental role of newspapers and the entire news publishing industry in society and in building and sustaining democracy.

- To improve editorial quality and promote ethical journalism.

- To provide expertise and research in publishing strategy, editorial, advertising, marketing, technology, production and distribution issues to the industry.

- To provide a world-wide centre for industry research and implementation and a platform for the exchange of ideas, information and experience between all parties of the news publishing industry.

- To foster international co-operation in order to encourage the culture of reading newspapers through the establishment and development of Young Reader and
Newspapers in Education programmes.

- To provide opportunities for senior news executives to exchange ideas and information about editing newspapers.

- To represent the newspaper and news publishing industry in all international discussions on media issues.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 10
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


xxxxx

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Информационно общество
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Трансевропейски мрежи

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
formal consultative status at:
UNESCO
United Nations
Council of Europe.

Observer status in WIPO (World Intellectual Property Organization)

Member of European Newspaper Publishers Association (ENPA)
Member of International Press Telecommunications Council (IPTC)

Финансови данни

Отчетна година: 01/2010 - 12/2010
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 350000  € и < 400000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 669 632 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

PriceWaterhouse Coopers (PWC) presently audits and approves the financial information of the association, as well as those of most projects realized with sponsorship funds from the donors below:

- European Union
- Norwegian ministry of foreign affairs
- Swedish International Development Cooperation Agency
..etc

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.