Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

ECOFOR

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 58533918860-59
Data Reġistrazzjoni: 30/05/2012 10:16:52

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 05/05/2014 10:35:44
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/05/2014 10:35:44


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: ECOFOR
Akronimu:
Statut legali: GIP
Websajt: http://www.gip-ecofor.org

Taqsimiet

Taqsima: IV - Think tanks, istituzzjonijiet ta' riċerka u akkademiċi
u f'aktar dettall: Think tanks u istituzzjonijiet ta' riċerka

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  JEAN-LUC PEYRON
Kariga: Managing Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  JEAN-LUC PEYRON
Kariga: Managing Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 42 RUE SCHEFFER 
PARIS 75116
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 153702170
Numru tal-faks: (+33) 153702154
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Ecofor, a French public platform, has been created to develop, gather and structure knowledge towards public policies and sustainable forest management.

Its main subjects are Biodiversity and ecosystem functioning, Climate change and risks, Ecosystem services and sustainable management, Information systems.

Its intervention modes are research and expertise, prepared by co-construction and followed by transfer and dissemination.

Ecofor operates :
• in close cooperation with its members on common, interdisciplinary issues,
• At the interface between science and decision, between forest and environment issues,
• From temperate to tropical; from local to international

Ecofor works closely with the Ministries in charge of research, of agriculture, of sustainable development and of foreign affairs.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 15
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


ND

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 15
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri: 13
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
 • CNRS (30,000 Membri)
 • INRA (12,000 Membri)
 • ONF (8,000 Membri)
 • IRD (1,500 Membri)
 • CIRAD (1,500 Membri)
 • IRSTEA (1,200 Membri)
 • AGROPARISTECH (1,000 Membri)
 • FCBA (300 Membri)
 • CNPF (300 Membri)
 • IGN (1,500 Membri)
 • MAAF-DGPAAT-SDFB (300 Membri)
 • MEDDE-DGALN-DEB (300 Membri)
 • MNHN (1,600 Membri)
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
EFI (European Forest Institute)
IUFRO

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Baġit globali: 1,320,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 520,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 120,000
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 400,000
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 800,000
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 800,000
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.