Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

ECOFOR

Identifikavimo numeris Registre: 58533918860-59
Registracijos data: 12.5.30 10.16.52

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.5.5 10.35.44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.5.5 10.35.44


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: ECOFOR
Akronimas:
Teisinis statusas: GIP
Svetainė: http://www.gip-ecofor.org

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: JEAN-LUC PEYRON
Pareigos: Managing Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: JEAN-LUC PEYRON
Pareigos: Managing Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: RUE SCHEFFER  42
75116 PARIS
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+33) 153702170
Faksas: (+33) 153702154
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Ecofor, a French public platform, has been created to develop, gather and structure knowledge towards public policies and sustainable forest management.

Its main subjects are Biodiversity and ecosystem functioning, Climate change and risks, Ecosystem services and sustainable management, Information systems.

Its intervention modes are research and expertise, prepared by co-construction and followed by transfer and dissemination.

Ecofor operates :
• in close cooperation with its members on common, interdisciplinary issues,
• At the interface between science and decision, between forest and environment issues,
• From temperate to tropical; from local to international

Ecofor works closely with the Ministries in charge of research, of agriculture, of sustainable development and of foreign affairs.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 15
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


ND

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 15
Narių organizacijų skaičius: 13
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • CNRS (30 000 Nariai)
 • INRA (12 000 Nariai)
 • ONF (8 000 Nariai)
 • IRD (1 500 Nariai)
 • CIRAD (1 500 Nariai)
 • IRSTEA (1 200 Nariai)
 • AGROPARISTECH (1 000 Nariai)
 • FCBA (300 Nariai)
 • CNPF (300 Nariai)
 • IGN (1 500 Nariai)
 • MAAF-DGPAAT-SDFB (300 Nariai)
 • MEDDE-DGALN-DEB (300 Nariai)
 • MNHN (1 600 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • PRANCŪZIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EFI (European Forest Institute)
IUFRO

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 12/2011
Bendras biudžetas: 1 320 000
viešųjų lėšų dalis: 520 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 120 000
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 400 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 800 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 800 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.