Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

ECOFOR

Identifikavimo numeris Registre: 58533918860-59
Registracijos data: 30/05/2012 10:16:52

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/02/2015 14:42:36
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/02/2015 14:42:36
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

ECOFOR

GIP

    Registracijos kategorija

VI - Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Kiti viešieji arba mišraus pobūdžio subjektai, kurie įsteigti pagal teisės aktus ir kurių tikslas yra veikti viešojo intereso labui

    Kontaktinė informacija

RUE SCHEFFER, 42
75116 PARIS
PRANCŪZIJA

(+33) 153702170

    Teisiškai atsakingas asmuo

JEAN-LUC PEYRON

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

JEAN-LUC PEYRON

Managing Director

    Tikslai ir uždaviniai

Ecofor, a French public platform, has been created to develop, gather and structure knowledge towards public policies and sustainable forest management.

Its main subjects are Biodiversity and ecosystem functioning, Climate change and risks, Ecosystem services and sustainable management, Information systems.

Its intervention modes are research and expertise, prepared by co-construction and followed by transfer and dissemination.

Ecofor operates :
• in close cooperation with its members on common, interdisciplinary issues,
• At the interface between science and decision, between forest and environment issues,
• From temperate to tropical; from local to international

Ecofor works closely with the Ministries in charge of research, of agriculture, of sustainable development and of foreign affairs.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

None


 

Non

Non

Non

Non

Non

ND

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Vystymasis
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

15

CNRS(30000),
INRA(12000),
ONF(8000),
IRD(1500),
CIRAD(1500),
IRSTEA(1200),
AGROPARISTECH(1000),
FCBA(300),
CNPF(300),
IGN(1500),
MAAF-DGPAAT-SDFB(300),
MEDDE-DGALN-DEB(300),
MNHN(1600)

  • PRANCŪZIJA

EFI (European Forest Institute)
IUFRO

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

1 320 000 €

520 000 €

120 000 €

COST OFFICE

 €

400 000 €

800 000 €

800 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.