Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Tunnistenumero rekisterissä: 58520635294-70
Rekisteröintipäivä: 14.2.2011 14:29:50

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.2.2014 11:36:58
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.2.2014 11:36:58


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Lyhenne: REC
Organisaation oikeudellinen muoto: public body/international organization
Internet-osoite: http://www.rec.org/

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Marta Bonifert Szigeti
Tehtävä organisaatiossa: Executive Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Kenty Richardson
Tehtävä organisaatiossa: Director for International Relations

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Ady Endre  9-11
2000 Szentendre
UNKARI
Puhelinnumero: (+3626) 504000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Ms. Gordana Kozhuharova
Regional Director for South and Eastern Europe
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Ady Endre út 9-11, 2000 Szentendre, Hungary
Tel.:+36 26 504000
Fax +36 26 311 294
e-mail: GKozhuharova@rec.org

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) is an international organisation with a mission to assist in solving environmental problems. The Center fulfils this mission by promoting cooperation among governments, non-governmental organisations, businesses and other environmental stakeholders, and by supporting the free exchange of information and public participation in environmental decision making.

The REC was established in 1990 by the United States, the European Commission and Hungary. Today, the REC is legally based on a Charter signed by the governments of 30 countries and the European Commission. The REC has its head office in Szentendre, Hungary, and country offices and field offices in 17 beneficiary countries, which are: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, and Turkey.

The REC actively participates in key global, regional and local processes and contributes to environmental and sustainability solutions within and beyond its country office network, transferring transitional knowledge and experience to countries and regions.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 179
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Policy and decision making processes with the REC membership and its bodies (Signatories of the REC Charter, REC General Assembly and REC Board of Directors).
Project communication with partners (publications, seminars, conferences, websites and other medias) including national, cross-border and regional initiatives.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Tietoyhteiskunta
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 31
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BULGARIA
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • KROATIA
 • LATVIA
 • LIETTUA
 • MALTA
 • PUOLA
 • ROMANIA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • SLOVAKIA
 • SLOVENIA
 • SUOMI
 • TANSKA
 • TŠEKKI
 • UNKARI
 • VIRO
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 • ALBANIA
 • BOSNIA JA HERTSEGOVINA
 • ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA
 • JAPANI
 • MONTENEGRO
 • NORJA
 • SERBIA
 • SVEITSI
 • TURKKI
 • UKRAINA
 • YHDYSVALLAT
Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 13 817 000
josta julkista rahoitusta: 13 817 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 13 817 000
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 0
- lahjoitukset ja avustukset: 0
- jäsenmaksut: 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.