Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 58520635294-70
Datum registrace: 14.2.11 14:29:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 20.2.14 11:36:58
Datum poslední roční aktualizace je 20.2.14 11:36:58


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Zkratka: REC
Právní forma public body/international organization
Internetové stránky: http://www.rec.org/

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: další veřejné či smíšené subjekty atd.

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Marta Bonifert Szigeti
Funkce: Executive Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Kenty Richardson
Funkce: Director for International Relations

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Ady Endre  9-11
2000 Szentendre
MAĎARSKO
Telefon: (+3626) 504000
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Ms. Gordana Kozhuharova
Regional Director for South and Eastern Europe
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Ady Endre út 9-11, 2000 Szentendre, Hungary
Tel.:+36 26 504000
Fax +36 26 311 294
e-mail: GKozhuharova@rec.org

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) is an international organisation with a mission to assist in solving environmental problems. The Center fulfils this mission by promoting cooperation among governments, non-governmental organisations, businesses and other environmental stakeholders, and by supporting the free exchange of information and public participation in environmental decision making.

The REC was established in 1990 by the United States, the European Commission and Hungary. Today, the REC is legally based on a Charter signed by the governments of 30 countries and the European Commission. The REC has its head office in Szentendre, Hungary, and country offices and field offices in 17 beneficiary countries, which are: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, and Turkey.

The REC actively participates in key global, regional and local processes and contributes to environmental and sustainability solutions within and beyond its country office network, transferring transitional knowledge and experience to countries and regions.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 179
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Policy and decision making processes with the REC membership and its bodies (Signatories of the REC Charter, REC General Assembly and REC Board of Directors).
Project communication with partners (publications, seminars, conferences, websites and other medias) including national, cross-border and regional initiatives.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Veřejné zdraví
 • Vzdělávání
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 31
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • ITÁLIE
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • RAKOUSKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

 • ALBÁNIE
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE
 • ČERNÁ HORA
 • JAPONSKO
 • NORSKO
 • SPOJENÉ STÁTY
 • SRBSKO
 • ŠVÝCARSKO
 • TURECKO
 • UKRAJINA
Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 13 817 000
z toho veřejné financování: 13 817 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty: 13 817 000
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 0
- dary: 0
- členské příspěvky: 0
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.