Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Fastweb

Αριθμός μητρώου: 58272867322-27
ημερομηνία της εγγραφής: 1/12/2011 2:43:29 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 18/11/2013 10:17:03 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 18/11/2013 10:17:03 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Fastweb
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: Persona giuridica
Δικτυακός τόπος: http://www.fastweb.it

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εταιρείες και όμιλοι

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Giovanni Moglia
Θέση: Director of Legal & Regulatory Affairs

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Fabio Fiorini
Θέση: Public Affairs Manager

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 51 Via Caracciolo 
20155 Milano
ΙΤΑΛΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+39) 45451
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Since 1999, the year it was established in Milan, FASTWEB has invested over € 5 billion in a new-generation fiber optics network spanning more than 32,000 km.
Today, TLC providers all over the world are promising NGNs, the super-fast new generation networks integrating voice, data, video and advanced services. At FASTWEB, this network is already a reality: by implementing the IP protocol on its alternative fiber optics network, FASTWEB provides a triple play offer, voice, data/Internet and video services, available simultaneously on a single connection, for residential and business clients. Today the fiber optocs network of FASTWEB is widest in Europe.
FASTWEB has been the first company in the world to launch the IPTV service since 2001.
The multiplatform digital decorder of FASTWEB allows customers to access to digital channels, to a wide library of contents always available through video-on-demand and to interactive services such as the catch up tv service. FASTWEB has also launched the first universal decoder for all current analog and digital TV contents, as well as support for High Definition content.
With its flexible network architecture, FASTWEB is ready to meet the technological challenges of the future. Recent challenges include new advances in digital TV and fixed/mobile convergence. As of September 2008, FASTWEB became a mobile virtual network operator and launched its mobile voice and data service (Quadruple Play) revolutionizing its residential offer in order to make it even more convergent.
With FASTWEB, users can make VoIP calls (Voice over IP) on their home phones, surf the Internet at the top access rate available today in Italy and simultaneously watch digital cable TV. In September 2010 and for the first time in Italy, FASTWEB launched the broadband connection up to 100 Mbit/s for residential customers and small enterprises in the cities of Milan, Rome, Genoa, Turin, Bologna, Naples and Bari. With FIBRA 100, FASTWEB has confirmed its technological leadership in broadband access in Italy.
Our goal is customer satisfaction and providing Italy with a new fiber infrastructure.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Federico Poggi 10/10/2013 7/10/2014
Fabio Fiorini 20/11/2013 18/11/2014

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


EU 2020: in particular the flagship initiative named "Digital Agenda".
The Single Digital Market regulation

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιφερειακή πολιτική

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
ECTA - European Competitive Telecommunications Association

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 06/2012 - 06/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 100000  € και < 150000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.