Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Fastweb S.p.A.

Αριθμός μητρώου: 58272867322-27
ημερομηνία της εγγραφής: 01/12/2011 14:43:29

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 21/04/2015 11:38:14
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 21/04/2015 11:38:14
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 21/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Fastweb S.p.A.

Persona giuridica

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Via Caracciolo, 51
20155 Milano
ΙΤΑΛΙΑ

(+39) 45451

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Giovanni Moglia

Director of Legal & Regulatory Affairs

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Fabio Fiorini

Public Affairs Manager

    Στόχοι και αποστολή

Since 1999, the year it was established in Milan, FASTWEB has invested over € 5 billion in a new-generation fiber optics network spanning more than 32,000 km.
Today, TLC providers all over the world are promising NGNs, the super-fast new generation networks integrating voice, data, video and advanced services. At FASTWEB, this network is already a reality: by implementing the IP protocol on its alternative fiber optics network, FASTWEB provides a triple play offer, voice, data/Internet and video services, available simultaneously on a single connection, for residential and business clients. Today the fiber optocs network of FASTWEB is widest in Europe.
FASTWEB has been the first company in the world to launch the IPTV service since 2001.
The multiplatform digital decorder of FASTWEB allows customers to access to digital channels, to a wide library of contents always available through video-on-demand and to interactive services such as the catch up tv service. FASTWEB has also launched the first universal decoder for all current analog and digital TV contents, as well as support for High Definition content.
With its flexible network architecture, FASTWEB is ready to meet the technological challenges of the future. Recent challenges include new advances in digital TV and fixed/mobile convergence. As of September 2008, FASTWEB became a mobile virtual network operator and launched its mobile voice and data service (Quadruple Play) revolutionizing its residential offer in order to make it even more convergent.
With FASTWEB, users can make VoIP calls (Voice over IP) on their home phones, surf the Internet at the top access rate available today in Italy and simultaneously watch digital cable TV. In September 2010 and for the first time in Italy, FASTWEB launched the broadband connection up to 100 Mbit/s for residential customers and small enterprises in the cities of Milan, Rome, Genoa, Turin, Bologna, Naples and Bari. With FIBRA 100, FASTWEB has confirmed its technological leadership in broadband access in Italy.
Our goal is customer satisfaction and providing Italy with a new fiber infrastructure.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

The Telecom Single Market
The review of the telecom regulatory framework


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Digital Agenda and its objectives
The Single Digital Market regulation
Further initiatives of the Juncker Commission

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2   50%: 1  

3

2,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Lisa DI FELICIANTONIO 07/11/2014 05/11/2015
Fabio FIORINI 11/11/2014 07/11/2015
Federico POGGI 07/11/2014 05/11/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

ECTA - European Competitive Telecommunications Association

    Οικονομικά στοιχεία

06/2013  -  06/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.