Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Identifikavimo numeris Registre: 58265724958-85
Registracijos data: 11.1.12 15.52.02

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.15 20.27.43
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.15 20.27.43


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Burgerrechtenvereniging Vrijbit
Akronimas: Vrijbit
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.vrijbit.nl

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: J.M.T. Wijnberg
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: J.M.T. Wijnberg
Pareigos: voorzitter

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kruisweg  32
3513 CT Utrecht
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+000) 00000
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Email: bestuur@vrijbit.nl

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The goal is to support in the broadest sense, as an independent organisation consisting of volunteers, the right to privacy of civilians in the Netherlands – and, if possible and necessary, abroad – regardless of age, sexe, nationality, religion, sexual preference or social status.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 20
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Ontwikkeling nieuwe verordering/richtlijnen ter bescherming persoonsgegevens, uitwisseling persoonsgegevens met VS, m.b.t.PatriotAct& commerciële bedrijven,uitwerking stockholmacoorden m.b.t. uitwiseling biometrische persoonsgegevens( momenteel gezichtsopname, vingerafdrukken en DNA)bemoeienis met ACTA onderhandelingen,Bewaarplicht telecommunicatie gegevens, vrij en veilig internetverkeer,ontwikkeling 'slimme'energiemeters & smart-grits, e-commerce,ontwikkeling jurisprudentie EU Strafhof,e-Health

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 250
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BELGIJA
 • NYDERLANDAI

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Platform Bescherming Burgerrechten (Platform for the Protection of Civil Rights)

http://www.platformburgerrechten.nl/

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 11/2012
Bendras biudžetas: 1 000
viešųjų lėšų dalis: 0
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 1 000
- dovanotos lėšos: 750
- narystės mokesčiai: 250
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.