Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Identifikavimo numeris Registre: 58265724958-85
Registracijos data: 12/01/2011 15:52:02

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 04/01/2015 11:33:48
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 04/01/2015 11:33:48

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Vrijbit

Association

    Registracijos kategorija

III. Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Kruisweg, 32
3513 CT Utrecht
NYDERLANDAI

(+000) 00000

(+) 

Email: bestuur@vrijbit.nl

    Teisiškai atsakingas asmuo

J.M.T. Wijnberg

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

J.M.T. Wijnberg

voorzitter

    Tikslai ir uždaviniai

The goal is to support in the broadest sense, as an independent organisation consisting of volunteers, the right to privacy of civilians in the Netherlands – and, if possible and necessary, abroad – regardless of age, sexe, nationality, religion, sexual preference or social status.

 • Europos
 • valstybės

    Veikla

Ontwikkeling nieuwe verordering/richtlijnen ter bescherming persoonsgegevens, uitwisseling persoonsgegevens met VS, m.b.t.PatriotAct& commerciële bedrijven,uitwerking stockholmacoorden m.b.t. uitwiseling biometrische persoonsgegevens( momenteel gezichtsopname, vingerafdrukken en DNA)bemoeienis met ACTA onderhandelingen,Bewaarplicht telecommunicatie gegevens, vrij en veilig internetverkeer,ontwikkeling 'slimme'energiemeters & smart-grits, e-commerce,ontwikkeling jurisprudentie EU Strafhof,e-Health

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

20

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

250

 • BELGIJA
 • NYDERLANDAI

Platform Bescherming Burgerrechten (Platform for the Protection of Civil Rights)

http://www.platformburgerrechten.nl/

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

1 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

1 000 €

750 €

250 €

< 50 000  €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.