Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition

Numer identyfikacyjny w rejestrze 58234931184-14
Data rejestracji: 09-02-19 15:13:47

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-12-02 16:11:55
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-23 06:16:28


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition
Nazwa skrócona: JSM
Status prawny: Verband
Strona internetowa: http://www.jsm-waffen.de

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Klaus Gotzen
Pełniona funkcja: Geschäftsführer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Klaus Gotzen
Pełniona funkcja: Geschäftsführer

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: An der Pönt  48
Skr. poczt.: -
40885 Ratingen
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 2102186200
Numer faksu: (+49) 2102186212
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Wir betreuen Hersteller von zivilen Schusswaffen, Waffenteilen, Zubehör und Munition sowie Jagdoptik. Unsere Mitgliedsfirmen sind im gesamten Bundesgebiet ansässig. Unsere Aufgabe liegt in der Wahrnehmung der wirtschaftlichen, technischen und ideellen Fachinteressen unserer Mitgliedsfirmen.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Mitarbeit bei der Richtlinie 2008/51/EG zur Änderung der Richtlinie 91/477/EG.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • cła
 • handel
 • konsumenci
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy wewnętrzne
 • stosunki zewnętrzne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Der JSM-Herstellerverband ist innerhalb des Fachverbandes Industrie verschiedener Eisen- und Stahlwaren e.V. (IVEST) organisiert, der einer der Fachverbände des Wirtschaftsverbandes Stahl- und Metallverarbeitung e.V. (WSM) ist und darüber auch eine Anbindung an den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) besitzt.
Wir sind Mitglied beim "FORUM Waffenrecht", beim europäischen Verband „Institut Europeen des Arms de Chasse et de Sport (IEACS)“ sowie beim "World Forum on the Future of Sport Shooting Activities (WFSA)".

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2014 - 12/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.