Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition

Tunnistenumero rekisterissä: 58234931184-14
Rekisteröintipäivä: 19.2.2009 15:13:47

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 2.12.2014 16:11:55
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.1.2014 6:16:28


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition
Lyhenne: JSM
Organisaation oikeudellinen muoto: Verband
Internet-osoite: http://www.jsm-waffen.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Klaus Gotzen
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Klaus Gotzen
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: An der Pönt  48
Postilokero: -
40885 Ratingen
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 2102186200
Faksinumero: (+49) 2102186212
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Wir betreuen Hersteller von zivilen Schusswaffen, Waffenteilen, Zubehör und Munition sowie Jagdoptik. Unsere Mitgliedsfirmen sind im gesamten Bundesgebiet ansässig. Unsere Aufgabe liegt in der Wahrnehmung der wirtschaftlichen, technischen und ideellen Fachinteressen unserer Mitgliedsfirmen.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Mitarbeit bei der Richtlinie 2008/51/EG zur Änderung der Richtlinie 91/477/EG.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kauppapolitiikka
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Der JSM-Herstellerverband ist innerhalb des Fachverbandes Industrie verschiedener Eisen- und Stahlwaren e.V. (IVEST) organisiert, der einer der Fachverbände des Wirtschaftsverbandes Stahl- und Metallverarbeitung e.V. (WSM) ist und darüber auch eine Anbindung an den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) besitzt.
Wir sind Mitglied beim "FORUM Waffenrecht", beim europäischen Verband „Institut Europeen des Arms de Chasse et de Sport (IEACS)“ sowie beim "World Forum on the Future of Sport Shooting Activities (WFSA)".

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2014 - 12/2014
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.