Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition

Identifikační číslo v rejstříku: 58234931184-14
Datum registrace: 19/02/2009 15:13:47

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 09:29:06
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 09:29:06
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition

JSM

Verband

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

An der Pönt, 48
Poštovní přihrádka: -
40885 Ratingen
NĚMECKO

(+49) 2102186200

    Osoba s právní odpovědností

pan  Klaus Gotzen

Geschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Klaus Gotzen

Geschäftsführer

    Cíle a úkoly

Wir betreuen Hersteller von zivilen Schusswaffen, Waffenteilen, Zubehör und Munition sowie Jagdoptik. Unsere Mitgliedsfirmen sind im gesamten Bundesgebiet ansässig. Unsere Aufgabe liegt in der Wahrnehmung der wirtschaftlichen, technischen und ideellen Fachinteressen unserer Mitgliedsfirmen.

 • evropské
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Evaluation Waffenrichtlinie 2008/51/EU
Feuerwaffenverordnung 258/2012


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Mitarbeit bei der Richtlinie 2008/51/EG zur Änderung der Richtlinie 91/477/EG.
Mitarbeit bei der EU-Verordnung 258/2012.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zahraniční a bezpečnostní politika

    Členství a příslušnost

Der JSM-Herstellerverband ist innerhalb des Fachverbandes Industrie verschiedener Eisen- und Stahlwaren e.V. (IVEST) organisiert, der einer der Fachverbände des Wirtschaftsverbandes Stahl- und Metallverarbeitung e.V. (WSM) ist und darüber auch eine Anbindung an den Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) besitzt.
Wir sind Mitglied beim "FORUM Waffenrecht", beim europäischen Verband „Institut Europeen des Arms de Chasse et de Sport (IEACS)“ sowie beim "World Forum on the Future of Sport Shooting Activities (WFSA)".

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.