Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

MasterCard Europe

Identifikačné číslo v Registri: 58204758673-16
Dátum registrácie: 27.4.2012 16:39:36

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.4.2014 9:54:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.4.2014 9:54:53


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: MasterCard Europe
Skratka:
Právna forma: SPRL
Internetová stránka: http://www.mastercard.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Javier Perez
Funkcia: President of Mastercard Europe

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Mikael  Svensson
Funkcia: Senior Business Leader Government Affairs and Public Policy

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Chausée de Tervueren  198 A
1410 Waterloo
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 023525111
Fax: (+32) 023525444
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: MasterCard Worldwide is a driving force at the heart of commerce, enabling global transactions and building economic connections to make commerce faster, more convenient, more secure, and more valuable to everyone involved. As a technology-driven, global payments company, MasterCard provides a critical link between consumers, financial institutions, and millions of businesses and merchants worldwide.
Our customers include approximately 22,000 financial institutions and other entities in more than 210 countries and territories. We provide our customers with innovative services enabling them to use electronic forms of payment instead of cash and checks to make everyday commerce activities such as shopping, traveling, running a business and managing finances easier.
Powered by the MasterCard Worldwide Network — the fastest payment processing network in the world — MasterCard processes more than 23 billion transactions each year. The network has the capacity to handle more than 160 million transactions per hour, with an average network response time of 130 milliseconds and a 99.9 percent reliability rate.
As it looks to the future, MasterCard is committed not only to continuing to deliver value to consumers and other stakeholders, but also to promoting the advantages of electronic payments, accelerating the displacement of cash and checks, and advancing commerce across the globe.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Ludovic Espitalier-Noël 26.11.2013 22.11.2014
Piero Crivellaro 24.12.2013 20.12.2014
Katarina Kakalikova 19.12.2013 17.12.2014
Mikael Conny Svensson 11.12.2013 9.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozpočet
 • Rozširovanie
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
European Coalition Against Child Abuse
AmCham EU
European Parliamentary Financial Service Forum

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.