Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

MasterCard Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze 58204758673-16
Data rejestracji: 12-04-27 16:39:36

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-03 09:54:53
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-03 09:54:53


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: MasterCard Europe
Nazwa skrócona:
Status prawny: SPRL
Strona internetowa: http://www.mastercard.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Javier Perez
Pełniona funkcja: President of Mastercard Europe

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Mikael  Svensson
Pełniona funkcja: Senior Business Leader Government Affairs and Public Policy

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Chausée de Tervueren  198 A
1410 Waterloo
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 023525111
Numer faksu: (+32) 023525444
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: MasterCard Worldwide is a driving force at the heart of commerce, enabling global transactions and building economic connections to make commerce faster, more convenient, more secure, and more valuable to everyone involved. As a technology-driven, global payments company, MasterCard provides a critical link between consumers, financial institutions, and millions of businesses and merchants worldwide.
Our customers include approximately 22,000 financial institutions and other entities in more than 210 countries and territories. We provide our customers with innovative services enabling them to use electronic forms of payment instead of cash and checks to make everyday commerce activities such as shopping, traveling, running a business and managing finances easier.
Powered by the MasterCard Worldwide Network — the fastest payment processing network in the world — MasterCard processes more than 23 billion transactions each year. The network has the capacity to handle more than 160 million transactions per hour, with an average network response time of 130 milliseconds and a 99.9 percent reliability rate.
As it looks to the future, MasterCard is committed not only to continuing to deliver value to consumers and other stakeholders, but also to promoting the advantages of electronic payments, accelerating the displacement of cash and checks, and advancing commerce across the globe.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 6
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Mikael Conny Svensson 13-12-11 14-12-09
Piero Crivellaro 13-12-24 14-12-20
Katarina Kakalikova 13-12-19 14-12-17

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Coalition Against Child Abuse
AmCham EU
European Parliamentary Financial Service Forum

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 100000  €–150000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.