Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

MasterCard Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 58204758673-16
Data rejestracji: 27/04/2012 16:39:36

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 28/01/2015 16:34:41
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 28/01/2015 16:34:41
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 28/01/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

MasterCard Europe

SPRL

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Chausée de Tervueren, 198 A
1410 Waterloo
BELGIA

(+32) 023525111

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Javier Perez

President of Mastercard Europe

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Mikael  Svensson

Senior Business Leader Government Affairs and Public Policy

    Cele i zakres obowiązków

MasterCard Worldwide is a driving force at the heart of commerce, enabling global transactions and building economic connections to make commerce faster, more convenient, more secure, and more valuable to everyone involved. As a technology-driven, global payments company, MasterCard provides a critical link between consumers, financial institutions, and millions of businesses and merchants worldwide.
Our customers include approximately 22,000 financial institutions and other entities in more than 210 countries and territories. We provide our customers with innovative services enabling them to use electronic forms of payment instead of cash and checks to make everyday commerce activities such as shopping, traveling, running a business and managing finances easier.
Powered by the MasterCard Worldwide Network — the fastest payment processing network in the world — MasterCard processes more than 23 billion transactions each year. The network has the capacity to handle more than 160 million transactions per hour, with an average network response time of 130 milliseconds and a 99.9 percent reliability rate.
As it looks to the future, MasterCard is committed not only to continuing to deliver value to consumers and other stakeholders, but also to promoting the advantages of electronic payments, accelerating the displacement of cash and checks, and advancing commerce across the globe.

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   25%: 7

8

2,8

The total number of people should be 8, not 9, but we cannot modify it on this form.

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Ludovic Espitalier-Noël 03/12/2014 01/12/2015
Piero Crivellaro 17/12/2014 15/12/2015
Katarina Kakalikova 29/11/2014 27/11/2015
Mikael Conny Svensson 03/12/2014 01/12/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

European Coalition Against Child Abuse
AmCham EU

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

900 000 €–999 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.