Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard




Profil tar-reġistrant

MasterCard Europe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 58204758673-16
Data Reġistrazzjoni: 27/04/2012 16:39:36

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 01/12/2014 14:55:10
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 03/04/2014 09:54:53


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: MasterCard Europe
Akronimu:
Statut legali: SPRL
Websajt: http://www.mastercard.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Javier Perez
Kariga: President of Mastercard Europe

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Mikael  Svensson
Kariga: Senior Business Leader Government Affairs and Public Policy

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 198 A Chausée de Tervueren 
Waterloo 1410
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 023525111
Numru tal-faks: (+32) 023525444
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: MasterCard Worldwide is a driving force at the heart of commerce, enabling global transactions and building economic connections to make commerce faster, more convenient, more secure, and more valuable to everyone involved. As a technology-driven, global payments company, MasterCard provides a critical link between consumers, financial institutions, and millions of businesses and merchants worldwide.
Our customers include approximately 22,000 financial institutions and other entities in more than 210 countries and territories. We provide our customers with innovative services enabling them to use electronic forms of payment instead of cash and checks to make everyday commerce activities such as shopping, traveling, running a business and managing finances easier.
Powered by the MasterCard Worldwide Network — the fastest payment processing network in the world — MasterCard processes more than 23 billion transactions each year. The network has the capacity to handle more than 160 million transactions per hour, with an average network response time of 130 milliseconds and a 99.9 percent reliability rate.
As it looks to the future, MasterCard is committed not only to continuing to deliver value to consumers and other stakeholders, but also to promoting the advantages of electronic payments, accelerating the displacement of cash and checks, and advancing commerce across the globe.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 8
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Ludovic Espitalier-Noël 03/12/2014 01/12/2015
Piero Crivellaro 17/12/2014 15/12/2015
Katarina Kakalikova 29/11/2014 27/11/2015
Mikael Conny Svensson 03/12/2014 01/12/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Baġit
 • Dwana
 • Edukazzjoni
 • Għajnuna umanitarja
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.




European Coalition Against Child Abuse
AmCham EU
European Parliamentary Financial Service Forum

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 100000  € et < 150000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.