Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

MasterCard Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 58204758673-16
Datum registrace: 27.4.12 16:39:36

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.4.14 9:54:53
Datum poslední roční aktualizace je 3.4.14 9:54:53


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: MasterCard Europe
Zkratka:
Právní forma SPRL
Internetové stránky: http://www.mastercard.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Javier Perez
Funkce: President of Mastercard Europe

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Mikael  Svensson
Funkce: Senior Business Leader Government Affairs and Public Policy

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Chausée de Tervueren  198 A
1410 Waterloo
BELGIE
Telefon: (+32) 023525111
Číslo faxu: (+32) 023525444
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: MasterCard Worldwide is a driving force at the heart of commerce, enabling global transactions and building economic connections to make commerce faster, more convenient, more secure, and more valuable to everyone involved. As a technology-driven, global payments company, MasterCard provides a critical link between consumers, financial institutions, and millions of businesses and merchants worldwide.
Our customers include approximately 22,000 financial institutions and other entities in more than 210 countries and territories. We provide our customers with innovative services enabling them to use electronic forms of payment instead of cash and checks to make everyday commerce activities such as shopping, traveling, running a business and managing finances easier.
Powered by the MasterCard Worldwide Network — the fastest payment processing network in the world — MasterCard processes more than 23 billion transactions each year. The network has the capacity to handle more than 160 million transactions per hour, with an average network response time of 130 milliseconds and a 99.9 percent reliability rate.
As it looks to the future, MasterCard is committed not only to continuing to deliver value to consumers and other stakeholders, but also to promoting the advantages of electronic payments, accelerating the displacement of cash and checks, and advancing commerce across the globe.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Ludovic Espitalier-Noël 26.11.13 22.11.14
Piero Crivellaro 24.12.13 20.12.14
Katarina Kakalikova 19.12.13 17.12.14
Mikael Conny Svensson 11.12.13 9.12.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
European Coalition Against Child Abuse
AmCham EU
European Parliamentary Financial Service Forum

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.