Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

MasterCard Europe

Identifikační číslo v rejstříku: 58204758673-16
Datum registrace: 27/04/2012 16:39:36

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/01/2015 16:34:41
Datum poslední roční aktualizace je: 28/01/2015 16:34:41
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 28/01/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

MasterCard Europe

SPRL

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Chausée de Tervueren, 198 A
1410 Waterloo
BELGIE

(+32) 023525111

    Osoba s právní odpovědností

pan  Javier Perez

President of Mastercard Europe

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Mikael  Svensson

Senior Business Leader Government Affairs and Public Policy

    Cíle a úkoly

MasterCard Worldwide is a driving force at the heart of commerce, enabling global transactions and building economic connections to make commerce faster, more convenient, more secure, and more valuable to everyone involved. As a technology-driven, global payments company, MasterCard provides a critical link between consumers, financial institutions, and millions of businesses and merchants worldwide.
Our customers include approximately 22,000 financial institutions and other entities in more than 210 countries and territories. We provide our customers with innovative services enabling them to use electronic forms of payment instead of cash and checks to make everyday commerce activities such as shopping, traveling, running a business and managing finances easier.
Powered by the MasterCard Worldwide Network — the fastest payment processing network in the world — MasterCard processes more than 23 billion transactions each year. The network has the capacity to handle more than 160 million transactions per hour, with an average network response time of 130 milliseconds and a 99.9 percent reliability rate.
As it looks to the future, MasterCard is committed not only to continuing to deliver value to consumers and other stakeholders, but also to promoting the advantages of electronic payments, accelerating the displacement of cash and checks, and advancing commerce across the globe.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Internal market, SEPA, e-commerce ,PSD, EMD, AML, fraud prevention, consumer protection, consumer education, financial inclusion, consumer credit, safer internet programme, data privacy and data protection, competition issues...

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   25%: 7

8

2,8

The total number of people should be 8, not 9, but we cannot modify it on this form.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Ludovic Espitalier-Noël 03/12/2014 01/12/2015
Piero Crivellaro 17/12/2014 15/12/2015
Katarina Kakalikova 29/11/2014 27/11/2015
Mikael Conny Svensson 03/12/2014 01/12/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Rozšíření
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

European Coalition Against Child Abuse
AmCham EU

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 900 000 € a < 999 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.