Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Luther Pendragon Brussels

Identifikační číslo v rejstříku: 58186246516-27
Datum registrace: 31/08/2011 11:21:06

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 07/04/2015 12:02:20
Datum poslední roční aktualizace je: 07/04/2015 12:02:20
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 07/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Luther Pendragon Brussels

SPRL

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Rue d'Arlon, 40
B-1000 Brussels
BELGIE

(+32)2 235 0530

    Osoba s právní odpovědností

pan  Oliver Kaye

Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Mark Watts

Director

    Cíle a úkoly

At Luther Pendragon Brussels, we excel at providing our clients with intelligent, yet practical, strategic advice to help protect, defend and promote their reputations and build their influence.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Aviation package
Energy Union strategy
Biomass policies
F Gas implementation
Non Road mobile machinery
Open Data strategy
Ports Services Regulation
Railway package
Transport white paper implementation
Energy efficiency in buildings
LPAS


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Activities comprised of public affairs, including monitoring events and communication with EU decision-makers.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 7  

7

5,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Eva CHITUL 16/10/2015 12/10/2016
Tanja HICKEL 05/12/2015 02/12/2016
Oliver KAYE 11/11/2015 09/11/2016
Ana Teresa PIRES ROIOS 06/05/2015 04/05/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

08/2013  -  08/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

>= 500 000 € a < 999 999 €

 • PSI Alliance
 • Sustainable Biomass Partnership
 • National Air Traffic Services
 • UK Transport in Europe
 • Drax Power
 • Cruise Lines International Association
 • UK Major Ports Group
 • Weight Watchers
 • Ingersoll Rand

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.