Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Luther Pendragon Brussels

Identifikační číslo v rejstříku: 58186246516-27
Datum registrace: 31.8.11 11:21:06

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 1.9.14 10:17:24
Datum poslední roční aktualizace je 1.9.14 10:17:24


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Luther Pendragon Brussels
Zkratka:
Právní forma SPRL
Internetové stránky: http://www.lpbrussels.com

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Oliver Kaye
Funkce: Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Mark Watts
Funkce: Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Rue d'Arlon  40
B-1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 2 235 0530
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: At Luther Pendragon Brussels, we excel at providing our clients with intelligent, yet practical, strategic advice to help protect, defend and promote their reputations and build their influence.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Anna NEGRINI 27.8.14 21.8.15
Edward Strange 7.11.13 5.11.14
Eva Chitul 14.10.14 10.10.15
Elena Andreea Martinovici 29.8.14 25.8.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Activities comprised of public affairs, including monitoring events and communication with EU decision-makers.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 08/2013 - 08/2014
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 600000  € a < 700000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • PSI Alliance
 • ATOC
 • UKTiE
 • Nat Cen
 • NATS


Klienti, kteří představují obrat nejméně 50000 € a zároveň méně než 100000 €.
 • CLIA
 • UKMPG
 • Drax Power
 • Weight Watchers


Klienti, kteří představují obrat nejméně 100000 € a zároveň méně než 150000 €.
 • Ingersoll Rand

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.