Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Solvay SA

Tunnusnumber registris: 58089691185-94
Registreerimise kuupäev: 19/02/2009 15:21:32

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/02/2015 19:13:03
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/02/2015 19:13:03
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Solvay SA

SA

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
BELGIA

(+32) 2641457

    Juriidiliselt vastutav isik

Jean Pierre  Clamadieu

Chief Executive Officer

    ELi asjade eest vastutav isik

Johan Van Regemorter

Director EU Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

SOLVAY in brief

- TOP 10 worldwide largest chemical player
- Among the world leaders in selected markets and products, generating over 90% of sales in businesses where it is among the top 3 global
- Global presence with 40% of sales in fast growing countries
- EUR 9,940 million in net sales in 2014
- EUR 1,663 million total REBITDA in 2013
- 29,400 people worldwide 2014
- 117 industrial sites 2014
- Worldwide presence in 56 countries
- 15 major R&D centers
- Diversified end-markets such as consumer goods, construction, automotive, energy, water and environment and electronics.
- Strategy of sustainable and profitable growth by investing in high value added activities and new products with low energy footprint
- Chief Executive Officer: Jean-Pierre Clamadieu
- Founded in 1863 by Ernest Solvay in Belgium
- Listed on the NYSE Euronext stock exchange in Brussels & Paris

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energy Union
Emission Trading System (ETS) post-2020 carbon leakage provisions
EC Energy Efficiency Consultation
2030 EU Climate and Energy package
EC Regulatory Fitness Check
REACH Review
Industrial Policy


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Energy and Climate Policy, Environment Policy, Trade Policy, Research and Development, Biotechnology, Social and Employment Policy, Internal Market, Taxation, Competitiveness, Consumer Policy, Finance, Industrial Policy

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 3   25%: 3

6

2,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

Solvay is, among others, a member of BusinessEurope, ERT, Cefic, PlasticsEurope, EuropaBio.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 1 250 000 € ja < 1 499 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.