Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Solvay SA

Tunnusnumber registris: 58089691185-94
Registreerimise kuupäev: 19.02.09 15:21:32

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 18.02.14 11:27:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 18.02.14 11:27:51


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Solvay SA
Akronüüm:
Õiguslik vorm: SA
Veebisait: http://www.solvay.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Solvay Executive Committee .
Ametikoht: Executive Committee

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Johan Van Regemorter
Ametikoht: Director EU Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 310 Rue de Ransbeek 
1120 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2641457
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: SOLVAY in brief

- TOP 10 worldwide largest chemical player
- Among the world leaders in selected markets and products, generating over 90% of sales in businesses where it is among the top 3 global
- Global presence with 40% of sales in fast growing countries
- EUR 12.4 billion in net sales in 2012
- EUR 2.1 billion REBITDA in 2012
- 29,000 people worldwide
- 111 industrial sites
- Worldwide presence in 55 countries
- 12 major R&D centers
- Diversified end-markets such as consumer goods, construction, automotive, energy, water and environment and electronics.
- Strategy of sustainable and profitable growth by investing in high value added activities and new products with low energy footprint
- Chief Executive Officer: Jean-Pierre Clamadieu
- Founded in 1863 by Ernest Solvay in Belgium
- Listed on the NYSE Euronext stock exchange in Brussels & Paris
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 10
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Energy and Climate Policy, Environment Policy, Trade Policy, Research and Development, Biotechnology, Social and Employment Policy, Internal Market, Taxation, Competitiveness, Consumer Policy, Finance, Industrial Policy

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Solvay is, among others, a member of Cefic, BusinessEurope and the ERT.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 250000  € ja < 300000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.