Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Solvay SA

Identifikační číslo v rejstříku: 58089691185-94
Datum registrace: 19/02/2009 15:21:32

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 17/02/2015 19:13:03
Datum poslední roční aktualizace je: 17/02/2015 19:13:03
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 17/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Solvay SA

SA

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Rue de Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
BELGIE

(+32)2641457

    Osoba s právní odpovědností

Jean Pierre Clamadieu

Chief Executive Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Johan Van Regemorter

Director EU Affairs

    Cíle a úkoly

SOLVAY in brief

- TOP 10 worldwide largest chemical player
- Among the world leaders in selected markets and products, generating over 90% of sales in businesses where it is among the top 3 global
- Global presence with 40% of sales in fast growing countries
- EUR 9,940 million in net sales in 2014
- EUR 1,663 million total REBITDA in 2013
- 29,400 people worldwide 2014
- 117 industrial sites 2014
- Worldwide presence in 56 countries
- 15 major R&D centers
- Diversified end-markets such as consumer goods, construction, automotive, energy, water and environment and electronics.
- Strategy of sustainable and profitable growth by investing in high value added activities and new products with low energy footprint
- Chief Executive Officer: Jean-Pierre Clamadieu
- Founded in 1863 by Ernest Solvay in Belgium
- Listed on the NYSE Euronext stock exchange in Brussels & Paris

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energy Union
Emission Trading System (ETS) post-2020 carbon leakage provisions
EC Energy Efficiency Consultation
2030 EU Climate and Energy package
EC Regulatory Fitness Check
REACH Review
Industrial Policy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Energy and Climate Policy, Environment Policy, Trade Policy, Research and Development, Biotechnology, Social and Employment Policy, Internal Market, Taxation, Competitiveness, Consumer Policy, Finance, Industrial Policy

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3   25%: 3

6

2,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Solvay is, among others, a member of BusinessEurope, ERT, Cefic, PlasticsEurope, EuropaBio.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 1 250 000 € a < 1 499 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.