Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries

Id-nummer i registret: 58041461167-22
Registreringsdag: 18/02/2009 12:30:27

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 28/01/2015 12:24:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 28/01/2015 12:24:34
Sista dag för nästa uppdatering är den: 28/01/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries

BIPAR

Aisbl

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Andra organisationer

    Adressuppgifter

Avenue Albert-Elisabeth, 40
1200 Brussels
BELGIEN

(+32) 27356048

    Juridiskt ansvarig

Alessandro DE BESI

Chairman

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Nico DE MAESSCHALCK

Directeur

    Mål och uppdrag

In accordance with our bylaws, the objectives of BIPAR are :
1) to exchange information between its members;
2) to examine jointly subjects of general interest;
3) to brief national or international organisations and to represent the industry on such organisations;
4) to intervene with public authorities to defend the interests of the industry;
5) to inform the public of the role of producers of insurance and reinsurance.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

IMD II, PRIPS, MIFID


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

BIPAR promotes and defends the Public Affairs interests of its members with European and international institutions.
The range of interests is wide : taxation, international trade, insurance and insurance intermediation regulation, financial regulation, competition,...

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 4  

4

4

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Rebekka De Nie 04/12/2014 02/12/2015
Nico DE MAESSCHALCK 04/12/2014 02/12/2015
Isabelle AUDIGIER 04/12/2014 02/12/2015
François Lestanguet 04/12/2014 02/12/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

World federation of Insurance Intermediaries (WFII)

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 200 000 € och < 299 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

BIPAR is financed by way of membership fees of its members

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.