Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries

Id-nummer i registret: 58041461167-22
Registreringsdag: 2009-02-18 12:30:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-22 09:22:22
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-22 09:22:22


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries
Förkortning: BIPAR
Associationsform (rättslig ställning): Aisbl
Webbplats: http://www.bipar.eu

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Andra liknande organisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Alessandro DE BESI
Befattning: Chairman

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Paul CARTY
Befattning: Chairman EU Committee

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue Albert-Elisabeth  40
1200 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27356048
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: In accordance with our bylaws, the objectives of BIPAR are :
1) to exchange information between its members;
2) to examine jointly subjects of general interest;
3) to brief national or international organisations and to represent the industry on such organisations;
4) to intervene with public authorities to defend the interests of the industry;
5) to inform the public of the role of producers of insurance and reinsurance.
Organisationens intressen är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Isabelle AUDIGIER 2013-12-10 2014-12-06
François Lestanguet 2013-12-10 2014-12-06
Nico DE MAESSCHALCK 2013-12-10 2014-12-06
Rebekka De Nie 2013-12-10 2014-12-06

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


BIPAR promotes and defends the Public Affairs interests of its members with European and international institutions.
The range of interests is wide : taxation, international trade, insurance and insurance intermediation regulation, financial regulation, competition,...

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
World federation of Insurance Intermediaries (WFII)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 700000  € och < 800000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

BIPAR is financed by way of membership fees of its members

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.