Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 58041461167-22
Data Reġistrazzjoni: 18/02/2009 12:30:27

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 02/12/2014 11:54:22
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 22/01/2014 09:22:22


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: BIPAR - European Federation of Insurance Intermediaries
Akronimu: BIPAR
Statut legali: Aisbl
Websajt: http://www.bipar.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Alessandro DE BESI
Kariga: Chairman

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Nico DE MAESSCHALCK
Kariga: Directeur

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 40 Avenue Albert-Elisabeth 
Brussels 1200
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 27356048
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: N° d'entreprise : 0562.817.754

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: In accordance with our bylaws, the objectives of BIPAR are :
1) to exchange information between its members;
2) to examine jointly subjects of general interest;
3) to brief national or international organisations and to represent the industry on such organisations;
4) to intervene with public authorities to defend the interests of the industry;
5) to inform the public of the role of producers of insurance and reinsurance.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Isabelle AUDIGIER 04/12/2014 02/12/2015
François Lestanguet 04/12/2014 02/12/2015
Nico DE MAESSCHALCK 04/12/2014 02/12/2015
Rebekka De Nie 04/12/2014 02/12/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


BIPAR promotes and defends the Public Affairs interests of its members with European and international institutions.
The range of interests is wide : taxation, international trade, insurance and insurance intermediation regulation, financial regulation, competition,...

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
World federation of Insurance Intermediaries (WFII)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 700000  € et < 800000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

BIPAR is financed by way of membership fees of its members

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.