Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Identifikavimo numeris Registre: 57982427170-23
Registracijos data: 16/11/2011 16:15:33

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/02/2015 15:32:08
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/02/2015 15:32:08
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

HDB

eingetragener Verein

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Kurfürstenstraße, 129
Pašto dėžutė: 10898
10785 Berlin
VOKIETIJA

(+4930) 212860

Rue de Commerce 31
1000 Brüssel
BELGIJA

(+32) 2-5129597

    Teisiškai atsakingas asmuo

Thomas Bauer, Prof. Dr.

Präsident

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Sebastian Richter

Büroleiter

    Tikslai ir uždaviniai

Der HDB ist der Spitzenverband der deutschen Bauindustrieunternehmen.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

EU Kaufrecht
Entsende- und Durchsetzungsrichtlinie
ICT Trilogverfahren
Europäische Normung im Bereich Bauwirtschaft
Umweltthemen (Abfall, Energie, Ressourcen u.a.)
Trade Secrets
Marktzugang für Drittstaatsunternehmen
Infrastrukturfinanzierung


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Johann Sebastian RICHTER 28/11/2014 26/11/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Mitgliedschaft in
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
- Fédération de l'Industrie Europèenne de la Construction(FIEC)
- European International Contractors (EIC)

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 200 000 € ir < 299 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.