Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Identifikavimo numeris Registre: 57982427170-23
Registracijos data: 11.11.16 16.15.33

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.10.21 15.45.43
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.10.21 15.45.43


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
Akronimas: HDB
Teisinis statusas: eingetragener Verein
Svetainė: http://www.bauindustrie.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Thomas Bauer, Prof.
Pareigos: Präsident

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sebastian Richter
Pareigos: Büroleiter

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kurfürstenstraße  129
10785 Berlin
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+4930) 212860
Faksas: (+4930) 21286240
Papildoma kontaktinė informacija: Büro Brüssel: Rue de Commerce 31, B-1000 Brüssel

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Der HDB ist der Spitzenverband der deutschen Bauindustrieunternehmen.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Johann Sebastian RICHTER 13.11.1 14.10.30

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


EU Kaufrecht
Entsende- und Durchsetzungsrichtlinie
ICT Trilogverfahren
Europäische Normung im Bereich Bauwirtschaft
Umweltthemen (Abfall, Energie u.a.)

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Mitgliedschaft in
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
- Fédération de l'Industrie Europèenne de la Construction(FIEC)
- European International Contractors (EIC)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 250000  € ir < 300000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.