Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Identifikavimo numeris Registre: 57982427170-23
Registracijos data: 11.11.16 16.15.33

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.10.30 12.11.33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.10.28 09.50.38


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
Akronimas: HDB
Teisinis statusas: eingetragener Verein
Svetainė: http://www.bauindustrie.de

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Thomas Bauer, Prof. Dr.
Pareigos: Präsident

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Sebastian Richter
Pareigos: Büroleiter

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kurfürstenstraße  129
Pašto dėžutė: 10898
10785 Berlin
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+4930) 212860
Faksas: (+4930) 21286240
Papildoma kontaktinė informacija: Büro Brüssel: Rue de Commerce 31, B-1000 Brüssel

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Der HDB ist der Spitzenverband der deutschen Bauindustrieunternehmen.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Johann Sebastian RICHTER 14.11.28 15.11.26

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


EU Kaufrecht
Entsende- und Durchsetzungsrichtlinie
ICT Trilogverfahren
Europäische Normung im Bereich Bauwirtschaft
Umweltthemen (Abfall, Energie, Ressourcen u.a.)
Trade Secrets
Marktzugang für Drittstaatsunternehmen
Infrastrukturfinanzierung

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Mitgliedschaft in
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
- Fédération de l'Industrie Europèenne de la Construction(FIEC)
- European International Contractors (EIC)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 250000  € ir < 300000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.