Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Αριθμός μητρώου: 57982427170-23
ημερομηνία της εγγραφής: 16/11/2011 16:15:33

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 09/02/2015 15:32:08
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 09/02/2015 15:32:08
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 09/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

HDB

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Kurfürstenstraße, 129
Ταχυδρομική θυρίδα: 10898
10785 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+4930) 212860

Rue de Commerce 31
1000 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2-5129597

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Thomas Bauer, Prof. Dr.

Präsident

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Sebastian Richter

Büroleiter

    Στόχοι και αποστολή

Der HDB ist der Spitzenverband der deutschen Bauindustrieunternehmen.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

EU Kaufrecht
Entsende- und Durchsetzungsrichtlinie
ICT Trilogverfahren
Europäische Normung im Bereich Bauwirtschaft
Umweltthemen (Abfall, Energie, Ressourcen u.a.)
Trade Secrets
Marktzugang für Drittstaatsunternehmen
Infrastrukturfinanzierung


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1  

1

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Johann Sebastian RICHTER 28/11/2014 26/11/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον

    Μέλη

Mitgliedschaft in
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
- Fédération de l'Industrie Europèenne de la Construction(FIEC)
- European International Contractors (EIC)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 200.000 € και < 299.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.