Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie

Αριθμός μητρώου: 57982427170-23
ημερομηνία της εγγραφής: 16/11/2011 4:15:33 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 30/10/2014 12:11:33 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 28/10/2014 9:50:38 πμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
Ακρωνύμιο: HDB
Νομικό καθεστώς: eingetragener Verein
Δικτυακός τόπος: http://www.bauindustrie.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Thomas Bauer, Prof. Dr.
Θέση: Präsident

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Sebastian Richter
Θέση: Büroleiter

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 129 Kurfürstenstraße 
Ταχυδρομική θυρίδα: 10898
10785 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+4930) 212860
Αριθμός φαξ: (+4930) 21286240
Άλλα στοιχεία: Büro Brüssel: Rue de Commerce 31, B-1000 Brüssel

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Der HDB ist der Spitzenverband der deutschen Bauindustrieunternehmen.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Johann Sebastian RICHTER 28/11/2014 26/11/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


EU Kaufrecht
Entsende- und Durchsetzungsrichtlinie
ICT Trilogverfahren
Europäische Normung im Bereich Bauwirtschaft
Umweltthemen (Abfall, Energie, Ressourcen u.a.)
Trade Secrets
Marktzugang für Drittstaatsunternehmen
Infrastrukturfinanzierung

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Mitgliedschaft in
- Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
- Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
- Fédération de l'Industrie Europèenne de la Construction(FIEC)
- European International Contractors (EIC)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 250000  € και < 300000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.