Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Erste Lesung GmbH

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 57970897666-46
Data Reġistrazzjoni: 10/01/2012 14:58:18

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 07/02/2014 08:55:00
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 16/12/2013 12:14:45


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Erste Lesung GmbH
Akronimu:
Statut legali: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Websajt: http://www.erstelesung.de

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Christian Wenning
Kariga: Geschäftsführer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Christian Wenning
Kariga: Consultant

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 60 Friedrichstrasse 
Berlin 10117
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 1724353810
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Rue Simonis 23, 1050 Brussels

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: We offer advisory services to companies and other organisations that are interested in EU affairs. Main fields are monitoring legislation and helping analysing the regulatory and political environment clients are in.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


- visting events in the institutions
- talking to stakeholders in institutions

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Relazzjonijiet esterni
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Żgħażagħ

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
- Wirtschaftsrat Deutschland
- Union of European Federalists
- Christian Democrat Union
- European Movement International

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Statnett
 • METRO Group
 • TIPP24
 • BREKO

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Business as independent consultant started 11-2011

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.