Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Erste Lesung GmbH

Identifikační číslo v rejstříku: 57970897666-46
Datum registrace: 10/01/2012 14:58:18

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 30/12/2014 08:24:12
Datum poslední roční aktualizace je: 30/12/2014 08:24:12

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Erste Lesung GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    Oddíl Registrace

I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Friedrichstrasse, 60
10117 Berlin
NĚMECKO

(+49) 1724353810

(+) 

Rue Simonis 23, 1050 Brussels

    Osoba s právní odpovědností

pan  Christian Wenning

Geschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christian Wenning

Managing Director

    Cíle a úkoly

We offer advisory services to companies and other organisations that are interested in EU affairs. Main fields are monitoring legislation and helping analysing the regulatory and political environment clients are in.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

- visting events in the institutions
- talking to stakeholders in institutions

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

3

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

- Wirtschaftsrat Deutschland
- Union of European Federalists
- Christian Democrat Union
- European Movement International

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 50 000  € a < 100 000  €

 • Statnett
 • METRO Group
 • ZEAL

0 €

0 €

Business as independent consultant started 11-2011

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.