Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

SUB Erste Lesung GmbH

Identifikační číslo v rejstříku: 57970897666-46
Datum registrace: 10/01/2012 14:58:18

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/01/2016 16:09:21
Datum poslední roční aktualizace je: 05/01/2016 16:09:21
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/01/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

SUB Erste Lesung GmbH

Erste Lesung

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Friedrichstraße 60
10117 Berlin
NĚMECKO

(+49)30403630270

Square de Meeus 40
1050 Brüssel
BELGIE

(+32)224016185

    Osoba s právní odpovědností

pan  Christian Wenning

Geschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Christian Wenning

Managing Director

    Cíle a úkoly

We offer advisory services to companies and other organisations that are interested in EU affairs. Main fields are monitoring legislation and helping analysing the regulatory and political environment clients are in.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- European Energy Strategy
- Anti-Money Laundering Directive
- Data Protection Regulation
- Payment Service Directive
- Product Safety and Market Surveillance Package
- Strategy Digital Internal Market


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- visting events in the institutions
- talking to stakeholders in institutions

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 2   50%: 1  

3

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Simon REISER 20/02/2015 18/02/2016
Clara SALARICH-ORTEGA 20/02/2015 18/02/2016
Justus WEISSMUELLER 08/01/2016 07/08/2016
Christian Vinzenz WENNING 20/02/2015 18/02/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vnější vztahy
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

- Wirtschaftsrat Deutschland
- Union of European Federalists
- Christian Democrat Union
- European Movement International

    Finanční údaje

01/2015  -  12/2015

>= 50 000 € a < 99 999 €

< 99 999 €

 • Statnett
 • METRO GROUP
 • ZEAL

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Business as independent consultant started 11-2011

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.