Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Erste Lesung GmbH

Identifikační číslo v rejstříku: 57970897666-46
Datum registrace: 10.1.12 14:58:18

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 7.2.14 8:55:00
Datum poslední roční aktualizace je 16.12.13 12:14:45


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Erste Lesung GmbH
Zkratka:
Právní forma Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Internetové stránky: http://www.erstelesung.de

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Christian Wenning
Funkce: Geschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Christian Wenning
Funkce: Consultant

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Friedrichstrasse  60
10117 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 1724353810
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Rue Simonis 23, 1050 Brussels

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: We offer advisory services to companies and other organisations that are interested in EU affairs. Main fields are monitoring legislation and helping analysing the regulatory and political environment clients are in.
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


- visting events in the institutions
- talking to stakeholders in institutions

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
- Wirtschaftsrat Deutschland
- Union of European Federalists
- Christian Democrat Union
- European Movement International

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
>= 50000  € a < 100000  €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Statnett
 • METRO Group
 • TIPP24
 • BREKO

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Business as independent consultant started 11-2011

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.