Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Fairwatch

Inschrijvingsnummer in het register 57965956569-66
Inschrijvingsdatum: 5-9-11 15:08:39

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 26-8-14 15:25:37
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 26-8-14 15:25:37


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Fairwatch
Acroniem:
Rechtsvorm: Association
Website: https://www.facebook.com/pages/Fairwatch/445018358851242?ref=hl

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Alberto Zoratti
Functie: president

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Alberto Zoratti
Functie: president

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor via Pilla  15
56121 Pisa
ITALIË
Telefoon: (+349) 6766540
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Fairwatch is an NGO working on international trade, fair trade and climate change. It's accreditated as observer organization to UNFCCC, to WTO and it's a member of Seattle to Brussels Network.The Association was founded in 2003. At its foundation, the main activities of the association were in the field of Fair Trade, sustainable and green economy, and comprehended the development of projects and campaigns for raising awareness on the topics connected with Fair Trade, the trading of services for Fair Trade Organizations and Education and Information activities on the topics of social-green economy and international trade. In 2006 the Association changed its name in “Fair Watch Cooperazione e Mondialità” and opened an operative office in Rome, where the work for Fair Trade and International Cooperation could be carried on also at the Institutional level. In 2009 Fairwatch decided to open an operative office also in Pisa. In January 2013 the association moved the legal offices from Genoa to Pisa. Fairwatch is currently giving an active contribution in Lobbying activities as part of Seattle to Brussels Network, represented by its Vice President, Monica Di Sisto. Part of the Lobbying work of the association takes place at the level of national government, international institution and European Commission, carrying on campaigns on international Trade and bilaterals in collaboration with some European Fair Trade organizations. At the present time, the activity of the association covers several fields: development of cooperation projects on green and sustainable economy, monitoring of projects in the South of the World, training courses for Fair Trade Organizations (expecially World Shops) and no-profit operators on green and social economy, elaboration of informative and training programmes and material. The activity of raising awareness is carried on by means of campaigns on Fair Trade, International Solidarity and International and solidarity cooperation. In the last years Fairwatch is following WTO ministerial conference as accreditated NGO focusing on impact of international trade on climate change and local communities.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Fairwatch is an NGO working on international trade, fair trade and climate change. It's accreditated as observer organization to UNFCCC, to WTO and it's a member of Seattle to Brussels Network.The Association was founded in 2003. At its foundation, the main activities of the association were in the field of Fair Trade, sustainable and green economy, and comprehended the development of projects and campaigns for raising awareness on the topics connected with Fair Trade, the trading of services for Fair Trade Organizations and Education and Information activities on the topics of social-green economy and international trade. In 2006 the Association changed its name in “Fair Watch Cooperazione e Mondialità” and opened an operative office in Rome, where the work for Fair Trade and International Cooperation could be carried on also at the Institutional level. In 2009 Fairwatch decided to open an operative office also in Pisa. In January 2013 the association moved the legal offices from Genoa to Pisa. Fairwatch is currently giving an active contribution in Lobbying activities as part of Seattle to Brussels Network, represented by its Vice President, Monica Di Sisto. Part of the Lobbying work of the association takes place at the level of national government, international institution and European Commission, carrying on campaigns on international Trade and bilaterals in collaboration with some European Fair Trade organizations. At the present time, the activity of the association covers several fields: development of cooperation projects on green and sustainable economy, monitoring of projects in the South of the World, training courses for Fair Trade Organizations (expecially World Shops) and no-profit operators on green and social economy, elaboration of informative and training programmes and material. The activity of raising awareness is carried on by means of campaigns on Fair Trade, International Solidarity and International and solidarity cooperation. In the last years Fairwatch is following WTO ministerial conference as accreditated NGO focusing on impact of international trade on climate change and local communities. The association is coordinating a national watchdog on international trade towards Bali WTO 2013 supported by Legambiente, CGIL, ARCS and Fairwatch
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


We have followed some meeting of the CSD and we have participated to EU calls on climate and trade issues

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Handel
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Ontwikkeling

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 6
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Fair Watch takes part in the activities of Climate Justice Now! and of the European Network Seattle to Brussels (part of the global network Our World Is Not For Sale). In Italy, the association actively participates in the national network of solidarity economy (Tavolo RES), in the Campaign Sbilanciamoci, yearly contributing to the draft of “Controfinanziaria”. Furthermore, it promoted Game Trade, an Observatory on Trade a national watchdog on international trade, bilaterals and climate change developed with CGIL, Legambiente and Arci association.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 14.138
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 14.138
- giften: 13.538
- contributies van de leden: 600
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Fairwatch association is working with local, national and european institution to imrpove its awareness activities on sustainable development. It has decided not to look for grants from private sector for mantaining a specific autonomy from private economical interests

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.