Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Fairwatch

Identifikavimo numeris Registre: 57965956569-66
Registracijos data: 05/09/2011 15:08:39

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/04/2015 11:02:20
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/04/2015 11:02:20
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 17/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Fairwatch

Association

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

via Pilla, 15
56121 Pisa
ITALIJA

(+39) 3496766540

    Teisiškai atsakingas asmuo

Alberto Zoratti

president

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Alberto Zoratti

president

    Tikslai ir uždaviniai

Fairwatch is an NGO working on international trade, fair trade and climate change. It's accreditated as observer organization to UNFCCC, to WTO and it's a member of Seattle to Brussels Network.The Association was founded in 2003. At its foundation, the main activities of the association were in the field of Fair Trade, sustainable and green economy, and comprehended the development of projects and campaigns for raising awareness on the topics connected with Fair Trade, the trading of services for Fair Trade Organizations and Education and Information activities on the topics of social-green economy and international trade. In 2006 the Association changed its name in “Fair Watch Cooperazione e Mondialità” and opened an operative office in Rome, where the work for Fair Trade and International Cooperation could be carried on also at the Institutional level. In 2009 Fairwatch decided to open an operative office also in Pisa. In January 2013 the association moved the legal offices from Genoa to Pisa. Fairwatch is currently giving an active contribution in Lobbying activities as part of Seattle to Brussels Network, represented by its Vice President, Monica Di Sisto. Part of the Lobbying work of the association takes place at the level of national government, international institution and European Commission, carrying on campaigns on international Trade and bilaterals in collaboration with some European Fair Trade organizations. At the present time, the activity of the association covers several fields: development of cooperation projects on green and sustainable economy, monitoring of projects in the South of the World, training courses for Fair Trade Organizations (expecially World Shops) and no-profit operators on green and social economy, elaboration of informative and training programmes and material. The activity of raising awareness is carried on by means of campaigns on Fair Trade, International Solidarity and International and solidarity cooperation. In the last years Fairwatch is following WTO ministerial conference as accreditated NGO focusing on impact of international trade on climate change and local communities. The association has been coordinating a national watchdog on international trade since Bali WTO 2013 and It's one of the current promoter of the Italian awareness campaign on TTIP and TiSA. From May 2014 is non-voting member of the Advisory Group on EU - Central America FTA

 • Europos
 • valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Fairwatch has been following:
- TTIP chapter
- TiSA chapter
- WTO trade talks
- EU - Central America FTA implementation
- CSD Meeting
- Climate Change talks within the UNFCCC negotiations as observator member

Fairwatch is Partner of a big DEAR project consortium just started on Social and Solidarity Economy in Europe


 

Non

UE - Central America FTA Advisory Group as non voting member

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 2   50%: 3  

5

3,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

6

 • ITALIJA

Fair Watch takes part in the activities of Climate Justice Now! and of the European Network Seattle to Brussels (part of the global network Our World Is Not For Sale). In Italy, the association actively participates in the national network of solidarity economy (Tavolo RES), in the Campaign Sbilanciamoci, yearly contributing to the draft of “Controfinanziaria”. Furthermore, it promoted Tradegame, an Observatory on Trade a national watchdog on international trade, bilaterals and climate change. Furthermore Fairwatch is member of AOI, the NGO national network in Italy, and of RES Platform, the main italian network of the social and solidarity experiences

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

106 000 €

76 000 €

 €

76 000 €

Dear project

30 000 €

30 000 €

Fairwatch association is working with local, national and european institution to imrpove its awareness activities on sustainable development. It has decided not to look for grants from private sector for mantaining a specific autonomy from private economical interests

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.