Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

HelpAge International

Id-nummer i registret: 57961239290-58
Registreringsdag: 2012-08-06 17:48:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-25 12:07:41
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-14 13:05:38


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: HelpAge International
Förkortning: HelpAge
Associationsform (rättslig ställning): UK Registered Charity no 288180, Company limited by guarantee - registered in England no. 1762840
Webbplats: http://www.helpage.org

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Toby Porter
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Ellen Graham
Befattning: EU Policy Adviser

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Tavistock Square  1-6
Box: PO Box 70156
WC1H 9NA London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 020 7278 7778
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: HelpAge has had a small mostly one person EU office in Brussels since 1990.

The current office location is:
22-28 Avenue D'Auderghem
Brussels 1040
Belgium
Tel. 0032 2 740 27 11

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: HelpAge helps older people claim their rights, challenge discrimination and overcome poverty, so that they can lead dignified, secure, active and healthy lives.

In the past year, 750,000 older people and their families accessed our health, emergency and finance related services on 1.4 million occasions. We helped two million older people claim their first pension payment - or receive an increased sum, and supported 50,000 older people to fight abuse and discrimination cases.

We work to address the following issues that affect older people worldwide: Climate Change, Emergencies, Health, HIV/AIDS, Rights, Social Protection, Work and the Post-2015 debate.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar: There is one full-time person in the EU office in Brussels working only on EU-focused activities across a range of thematic policy areas. This staff member is supported by colleagues from the London Headquarters from time to time on relevant pieces of work.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


HelpAge engages actively in the debate about social protection in EU development cooperation. This has involved participating in the various consultations organised by the EC around the communication on this issue and organising events involving MEPs in collaboration with other civil society organisations.

HelpAge works with DG ECHO on the issue of older people in emergencies. This involves collaborative policy work, input to consultations and regular participation in ECHO partners events.

HelpAge is active in the field of Development Education and Awareness-Raising and we have been working with a number of our EU Affiliates to raise public awareness of issues around older people in development and to connect these members of the public to MEPs to build greater awareness and support for these issues within the European Parliament.

HelpAge is engaging at the global level on the process towards a post-2015 development framework. At the EU level, this involves linking with the team in DG DEVCO leading on this process, inputting to the EC public consultation on this issue plus joint advocacy with civil society organisations at the EU level through the Beyond 2015 EU Taskforce.

HelpAge is also working with its network of Affiliates across EU Member States to engage in the UN process towards a UN convention on the rights of older people. This also involves contact with various stakeholders at EU level, including institutions as well as NGOs.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Humanitärt bistånd
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • DANMARK
 • IRLAND
 • NEDERLÄNDERNA
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND

Kompletterande upplysningar: HelpAge has ten active independent Affiliates in the above nine EU member states. Globally, we have a network of over 100 Affiliates in over 60 countries. For a full list by region and furtehr information, see here: http://www.helpage.org/who-we-are/our-affiliates-/

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
CONCORD (through the UK BOND platform).

VOICE network (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies).

EU Working Group on Social Protection and Decent Work in Development Cooperation.

Beyond 2015 civil society campaign on the post-2015 process. (EU Taskforce).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 03/2014
Total budget: 31 302 000
därav offentlig finansiering: 30 673 844
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
Various donors : 30 673 844
därav andra källor: 628 156
- gåvor: 264 837
- medlemsavgifter: 25 136
Investment income : 9 000
Other sources : 329 183
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

For further financial information including a more detailed breakdown of income and expenditures please see HelpAge International’s annual report at http://www.helpage.org/who-we-are/finance/

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.