Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

HelpAge International

Идентификационен номер в Регистъра: 57961239290-58
Дата на регистрация: 12-8-6 17:48:35

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-25 12:07:41
Последната годишна актуализация е извършена на 14-7-14 13:05:38


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: HelpAge International
Инициали: HelpAge
Правен статут: UK Registered Charity no 288180, Company limited by guarantee - registered in England no. 1762840
Уебсайт: http://www.helpage.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожица  Toby Porter
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Ellen Graham
Длъжност: EU Policy Adviser

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Tavistock Square  1-6
Пощенска кутия: PO Box 70156
WC1H 9NA London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 020 7278 7778
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: HelpAge has had a small mostly one person EU office in Brussels since 1990.

The current office location is:
22-28 Avenue D'Auderghem
Brussels 1040
Belgium
Tel. 0032 2 740 27 11

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: HelpAge helps older people claim their rights, challenge discrimination and overcome poverty, so that they can lead dignified, secure, active and healthy lives.

In the past year, 750,000 older people and their families accessed our health, emergency and finance related services on 1.4 million occasions. We helped two million older people claim their first pension payment - or receive an increased sum, and supported 50,000 older people to fight abuse and discrimination cases.

We work to address the following issues that affect older people worldwide: Climate Change, Emergencies, Health, HIV/AIDS, Rights, Social Protection, Work and the Post-2015 debate.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация: There is one full-time person in the EU office in Brussels working only on EU-focused activities across a range of thematic policy areas. This staff member is supported by colleagues from the London Headquarters from time to time on relevant pieces of work.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


HelpAge engages actively in the debate about social protection in EU development cooperation. This has involved participating in the various consultations organised by the EC around the communication on this issue and organising events involving MEPs in collaboration with other civil society organisations.

HelpAge works with DG ECHO on the issue of older people in emergencies. This involves collaborative policy work, input to consultations and regular participation in ECHO partners events.

HelpAge is active in the field of Development Education and Awareness-Raising and we have been working with a number of our EU Affiliates to raise public awareness of issues around older people in development and to connect these members of the public to MEPs to build greater awareness and support for these issues within the European Parliament.

HelpAge is engaging at the global level on the process towards a post-2015 development framework. At the EU level, this involves linking with the team in DG DEVCO leading on this process, inputting to the EC public consultation on this issue plus joint advocacy with civil society organisations at the EU level through the Beyond 2015 EU Taskforce.

HelpAge is also working with its network of Affiliates across EU Member States to engage in the UN process towards a UN convention on the rights of older people. This also involves contact with various stakeholders at EU level, including institutions as well as NGOs.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Действия в областта на климата
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Обществено здраве
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • СЛОВЕНИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЦИЯ

Допълнителна информация: HelpAge has ten active independent Affiliates in the above nine EU member states. Globally, we have a network of over 100 Affiliates in over 60 countries. For a full list by region and furtehr information, see here: http://www.helpage.org/who-we-are/our-affiliates-/

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
CONCORD (through the UK BOND platform).

VOICE network (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies).

EU Working Group on Social Protection and Decent Work in Development Cooperation.

Beyond 2015 civil society campaign on the post-2015 process. (EU Taskforce).

Финансови данни

Отчетна година: 04/2013 - 03/2014
Общ бюджет: 31 302 000
от който публични средства: 30 673 844
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
Various donors : 30 673 844
други източници: 628 156
- дарения: 264 837
- членски вноски: 25 136
Investment income : 9 000
Other sources : 329 183
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

For further financial information including a more detailed breakdown of income and expenditures please see HelpAge International’s annual report at http://www.helpage.org/who-we-are/finance/

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.