Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Social Finance Ltd

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 57947796570-50
Data Reġistrazzjoni: 05/09/2011 15:09:57

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 29/08/2014 17:42:01
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 29/08/2014 17:42:01


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Social Finance Ltd
Akronimu:
Statut legali: Not for Profit Limited Company
Websajt: http://www.socialfinance.org.uk

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Fiona Miller-Smith
Kariga: Chief Operating Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Alisa Helbitz
Kariga: Director of Research and Communications

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 131-151 Great Titchfield Street 
London W1W 5BB
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 2076676380
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Social Finance was set up in 2007 to help build a social investment market in the UK. We are an FSA-regulated non-profit organisation that creates products and raises social investment to fund solutions to social issues.
Social Finance provides a range of financial advisory services to help build the social investment market. We are dedicated to finding ways to raise capital through robust investment propositions. We are committed to driving financial innovation in the sector by designing investment products that deliver measurable social and financial return. We have a broad range of research and advisory capabilities with which to enhance understanding and engagement with the social investor market.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 35
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


None

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Interni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Politika reġjonali
 • Saħħa pubblika
 • Tassazzjoni
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Social Finance is a UK Social Investment Intermediary. We belong to UKSIF - UK Sustainable Investment and Finance - a network for sustainable and responsible financial services. Our Development Director is a Director of the Global Impact Investment Network (GIIN) a not for profit organisation dedicated to increasing the effectiveness of impact investing.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 09/2011 - 09/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 5000000  € et < 5250000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Big Lottery Fund

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.