Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

MARCOGAZ

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 57944346163-37
Data rejestracji: 07/07/2011 14:48:13

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 12/10/2015 16:42:33
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 12/10/2015 10:10:45
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 12/10/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

MARCOGAZ

MARCOGAZ

aisbl

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Avenue Palmerston, 4
1000 BRUSSELS
BELGIA

(+32)22371135

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Daniel HEC

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Daniel HEC

Secretary General

    Cele i zakres obowiązków

. to promote safety, reliability, cost effectiveness and environmental advantages of natural gas systems and appliances


· to identify, monitor and take action on technical legislation at EU level


· to promote with the EU institutions fair European legislation reflecting the industry’s high safety record and respecting subsidiary


· to actively monitor standardisation activities related to natural gas conducted by CEN, ISO, OIML and others


· to identify appropriate levels of competence for a safe and effective operation of gas systems


· to study any technical subject of interest for its members


· to promote cooperation with other associations representing the gas industry and the manufacturers

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

- Member of the “Industrial Emissions Directive (IED) Article 13 Forum”
o Article 13 of the Directive 2010/75/EU on Industrial Emissions
o Member of the Technical Working Group (TWG) for revision of Best Available Technique (BAT) reference documents (BREFs)
o Nomination of experts in the review process of the “BREF Large Combustion Plants”
- “DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants”
o Medium Combustion Plants Directive (MCPD) (2013/0442 (COD))
- “Consultation on an EU strategy for liquefied natural gas and gas storage”
- “Measuring Instruments Directive” – MID
- “Gas Appliance Directive” – GAD

- www.marcogaz.org
- Smart Gas Grid : http://www.marcogaz.org/index.php/videos


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Technical policy and legislation regarding gas infrastructure, gas utilisation and environment in Europe.
European energy policy. Climate change.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 2  

2

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Philippe TROUSSON 14/01/2016 13/01/2017

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • działania w dziedzinie klimatu
  • energia
  • rynek wewnętrzny
  • sieci transeuropejskie
  • społeczeństwo informacyjne
  • transport  
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

International Gas Union

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

600 000 €–699 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

The annual budget of the Association is indicated.
This budget is totally finaced through membership fees.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.