Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

MARCOGAZ

Numer identyfikacyjny w rejestrze 57944346163-37
Data rejestracji: 11-07-07 14:48:13

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-10 11:13:19
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-10 11:13:19


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: MARCOGAZ
Nazwa skrócona: MARCOGAZ
Status prawny: aisbl
Strona internetowa: http://www.marcogaz.org

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Daniel HEC
Pełniona funkcja: Secretary General

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Daniel HEC
Pełniona funkcja: Secretary General

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Avenue Palmerston  4
1000 BRUSSELS
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 22371135
Numer faksu: (+32) 2304480
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: . to promote safety, reliability, cost effectiveness and environmental advantages of natural gas systems and appliances


· to identify, monitor and take action on technical legislation at EU level


· to promote with the EU institutions fair European legislation reflecting the industry’s high safety record and respecting subsidiary


· to actively monitor standardisation activities related to natural gas conducted by CEN, ISO, OIML and others


· to identify appropriate levels of competence for a safe and effective operation of gas systems


· to study any technical subject of interest for its members


· to promote cooperation with other associations representing the gas industry and the manufacturers
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Benjamin Philippe de Ville de Goyet 14-07-24 15-07-22
Daniel Hec 14-07-24 15-07-22

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Technical policy and legislation regarding gas infrastructure, gas utilisation and environment in Europe.
European energy policy. Climate change.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
International Gas Union

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 628 500 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The annual budget of the Association is indicated.
This budget is totally finaced through membership fees.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
HEC Daniel