Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

JEN Sandra

Id-nummer i registret: 57870407101-33
Registreringsdag: 09/11/2011 09:50:39

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 05/11/2014 09:21:49
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 05/11/2014 09:21:49

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

JEN Sandra

Independant consultant

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

Dr Dryepondt, 27
1040 Brussels
BELGIEN

(+32) 498108096

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Sandra JEN

Independant consultant

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Sandra JEN

Independant Consultant

    Mål och uppdrag

Provide legal, policy and strategic advise in relation to the drafting and implementation of EU environmental law and policy, and with a view to increase environmental and health protection.

Europeiska

    Verksamhet

* Fitness Check of EU Nature Legislation (Habitats and Birds Directives)
* EC proposed Regulation establishing rules governing access and benefit sharing for genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources to enable the Union to ratify the Nagoya Protocol
* EU policies for a better control of endocrine disrupting chemicals
* EU Water policy
*Towards a Circular Economie: A Zero Waste Programme for Europe

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Sandra Jen 20/12/2014 18/12/2015

    Intresseområden

  • Energi
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Klimatarbetet
  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö
  • Regionalpolitik

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

07/2014  -  09/2014

>= 50 000  € och < 100 000  €

  • WWF European Policy Office
  • Eye2Eye insight
  • Surfrider Foundation Europe
  • Endocrine Society

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.