Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Jen

Id-nummer i registret: 57870407101-33
Registreringsdag: 2011-11-09 09:50:39

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-11-05 23:00:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-11-05 23:00:34


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Jen
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Independant consultant
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Sandra Jen
Befattning: Independant consultant

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sandra Jen
Befattning: Independant Consultant

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Dr Dryepondt  27
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 498108096
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Provide legal, policy and strategic advise in relation to the drafting and implementation of EU environmental law and policy, and with a view to increase environmental and health protection.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


* EU Multi Annual Financial Framework 2014-2020
* Reform of the Common Agriculture Policy
* EU ban on shark finning
* Fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic
* EC proposed Regulation establishing rules governing access and benefit sharing for genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources to enable the Union to ratify the Nagoya Protocol
* EU policies for a better control of endocrine disrupting chemicals

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Klimatarbetet
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Regionalpolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 09/2011 - 09/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 50000  € och < 100000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • WWF European Policy Office
 • Eye2Eye insight
 • PEW environment group

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.