Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Jen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 57870407101-33
Data Reġistrazzjoni: 09/11/2011 09:50:39

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 05/11/2013 23:00:34
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/11/2013 23:00:34


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Jen
Akronimu:
Statut legali: Independant consultant
Websajt:

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti li jaħdmu għal rashom

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Sandra Jen
Kariga: Independant consultant

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Sandra Jen
Kariga: Independant Consultant

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 27 Dr Dryepondt 
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 498108096
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Provide legal, policy and strategic advise in relation to the drafting and implementation of EU environmental law and policy, and with a view to increase environmental and health protection.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


* EU Multi Annual Financial Framework 2014-2020
* Reform of the Common Agriculture Policy
* EU ban on shark finning
* Fishing for deep-sea stocks in the North-East Atlantic
* EC proposed Regulation establishing rules governing access and benefit sharing for genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources to enable the Union to ratify the Nagoya Protocol
* EU policies for a better control of endocrine disrupting chemicals

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Politika reġjonali
 • Sikurezza tal-ikel

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 09/2011 - 09/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 50000  € et < 100000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • WWF European Policy Office
 • Eye2Eye insight
 • PEW environment group

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.