Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

JEN Sandra

Identifikavimo numeris Registre: 57870407101-33
Registracijos data: 09/11/2011 09:50:39

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 22/04/2015 14:04:51
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 22/04/2015 14:04:51
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 22/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

JEN Sandra

Independant consultant

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Savarankiškai dirbantys konsultantai

    Kontaktinė informacija

Dr Dryepondt, 27
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 498108096

    Teisiškai atsakingas asmuo

Sandra JEN

Independant consultant

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Sandra JEN

Independant Consultant

    Tikslai ir uždaviniai

Provide legal, policy and strategic advise in relation to the drafting and implementation of EU environmental law and policy, with a view to increase environmental and health protection.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

* Definition of criteria for the identification of Endocrine Disrupting Chemicals - European Commission Impact Assessment for this process

* EU Fitness Check on the EU Nature Legislation

* Preparation for COP 21 UNFCCC

* Organised Endocrine Society Science Briefing for MEPs on 11 November 2014.


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 1  

1

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Sandra Jen 20/12/2014 18/12/2015

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Maisto sauga
  • Regioninė politika
  • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

07/2014  -  09/2014

>= 10 000 € ir < 24 999 €

< 99 999 €

  • The Endocrine Society
  • WWF European Policy Office

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.