Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

DCNS

Tunnistenumero rekisterissä: 57864135710-49
Rekisteröintipäivä: 21.4.2011 15:38:50

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 31.3.2014 16:51:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 31.3.2014 16:51:06


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: DCNS
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: private company
Internet-osoite: http://www.dcnsgroup.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Patrick Boissier
Tehtävä organisaatiossa: Chairman & CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Jean-Charles Boulat
Tehtävä organisaatiossa: EuropeanAffairs SVP

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Docteur Finlay  40-42
75015 Paris
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 140595000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Brussels office
38-40 square de Meeus
B-1000 Brussels
Belgium

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: DCNS is a world leader in naval defence and an innovative player in energy. The Group’s success as an advanced technology company with global reach is built on meeting customer needs by deploying exceptional know-how and unique industrial resources. DCNS designs, builds and supports surface combatants, submarines and mission-critical systems and equipment incorporating the most advanced technologies. It also proposes services for naval shipyards and bases. Last but not least, DCNS offers a range of solutions in civil nuclear engineering and marine renewable energy. DCNS is committed to sustainable development and was one of the first defence contractors to achieve Group-wide certification to ISO 14001. In recognition of the success achieved by its Filières du Talent knowledge sharing programme, DCNS was awarded the Trophée National de l’Entreprise Citoyenne (national award for corporate citizenship) under the patronage of the French Senate. The Group employs 12,000 people and generates annual revenues of around €2.4 billion.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Jean-Charles Boulat 20.3.2014 18.3.2015
Victor Bouissou 19.3.2014 17.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


R&D projects (Silenv, I2C, Perseus, Akuo)

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
DCNS is a member of GICAN (French association) which is a member of ASD and SeaEurope (two European associations). DCNS is a member of EU-OEA (European association), European Security Roundtable, EOS and Euroyards (three European associations)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 886 385 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.