Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Alliance for Responsible Trade

Id-nummer i registret: 57790418824-07
Registreringsdag: 2012-05-23 10:44:20

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-28 21:45:32
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-28 21:45:32


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Alliance for Responsible Trade
Förkortning: ART
Associationsform (rättslig ställning): Non-profit organisation
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jan Barnes
Befattning: Secretariat

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jan Barnes
Befattning: Secretariat

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Avenue des Arts  44
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27889765
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Alliance for Responsible Trade aims to promote the key role played by intermediaries in facilitating, boosting and growing legitimate trade within and across borders. We aim to develop effective and future-proof means of combating the trade of illicit goods, through cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders, including online and offline intermediaries, rights owners and law enforcement authorities.

As responsible companies, all signatories recognize the following principles:
• Combating trade in illicit goods, including counterfeits, is important because
o of the numerous adverse societal effects related to this unacceptable behavior.
o these activities represent unfair competition, undermining business investment and consumer trust in legitimate trade.
o such activities infringe upon rights owners’ intellectual property rights.
• Effective action against such illicit activities must:
o target the problem at source, by focusing on the individuals directly engaged in the criminal activity.
o be based on cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders.
o not entail the introduction of increased liability for intermediaries, which will only harm legitimate business models without helping the fight against illicit activities.
o not interfere in the facilitation of trade for legitimate business enterprises and stakeholders
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Notice & Action Initiative

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2012 - 05/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 1 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.