Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Alliance for Responsible Trade

Id-nummer i registret: 57790418824-07
Registreringsdag: 23/05/2012 10:44:20

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 28/04/2014 21:45:32
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 28/04/2014 21:45:32

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Alliance for Responsible Trade

ART

Non-profit organisation

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Avenue des Arts, 44
1040 Brussels
BELGIEN

(+32) 27889765

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Jan Barnes

Secretariat

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Jan Barnes

Secretariat

    Mål och uppdrag

The Alliance for Responsible Trade aims to promote the key role played by intermediaries in facilitating, boosting and growing legitimate trade within and across borders. We aim to develop effective and future-proof means of combating the trade of illicit goods, through cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders, including online and offline intermediaries, rights owners and law enforcement authorities.

As responsible companies, all signatories recognize the following principles:
• Combating trade in illicit goods, including counterfeits, is important because
o of the numerous adverse societal effects related to this unacceptable behavior.
o these activities represent unfair competition, undermining business investment and consumer trust in legitimate trade.
o such activities infringe upon rights owners’ intellectual property rights.
• Effective action against such illicit activities must:
o target the problem at source, by focusing on the individuals directly engaged in the criminal activity.
o be based on cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders.
o not entail the introduction of increased liability for intermediaries, which will only harm legitimate business models without helping the fight against illicit activities.
o not interfere in the facilitation of trade for legitimate business enterprises and stakeholders

  • Europeiska
  • Nationella

    Verksamhet

Notice & Action Initiative

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Handel
  • Informationssamhället
  • Inre marknaden
  • Konsumentfrågor
  • Näringsliv
  • Transporter 
  • Tullar

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

04/2012  -  05/2012

1 000 €

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.