Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Alliance for Responsible Trade

Identifikační číslo v rejstříku: 57790418824-07
Datum registrace: 23.5.12 10:44:20

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.4.14 21:45:32
Datum poslední roční aktualizace je 28.4.14 21:45:32


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Alliance for Responsible Trade
Zkratka: ART
Právní forma Non-profit organisation
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jan Barnes
Funkce: Secretariat

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Jan Barnes
Funkce: Secretariat

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue des Arts  44
1040 Brussels
BELGIE
Telefon: (+32) 27889765
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Alliance for Responsible Trade aims to promote the key role played by intermediaries in facilitating, boosting and growing legitimate trade within and across borders. We aim to develop effective and future-proof means of combating the trade of illicit goods, through cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders, including online and offline intermediaries, rights owners and law enforcement authorities.

As responsible companies, all signatories recognize the following principles:
• Combating trade in illicit goods, including counterfeits, is important because
o of the numerous adverse societal effects related to this unacceptable behavior.
o these activities represent unfair competition, undermining business investment and consumer trust in legitimate trade.
o such activities infringe upon rights owners’ intellectual property rights.
• Effective action against such illicit activities must:
o target the problem at source, by focusing on the individuals directly engaged in the criminal activity.
o be based on cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders.
o not entail the introduction of increased liability for intermediaries, which will only harm legitimate business models without helping the fight against illicit activities.
o not interfere in the facilitation of trade for legitimate business enterprises and stakeholders
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Notice & Action Initiative

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Doprava
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Vnitřní trh

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 04/2012 - 05/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 1 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.