Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Alliance for Responsible Trade

Identifikační číslo v rejstříku: 57790418824-07
Datum registrace: 23/05/2012 10:44:20

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 24/04/2015 14:20:54
Datum poslední roční aktualizace je: 24/04/2015 14:20:54
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 24/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Alliance for Responsible Trade

ART

Non-profit organisation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Avenue des Arts, 44
1040 Brussels
BELGIE

(+32)27889765

    Osoba s právní odpovědností

pan  Jan Barnes

Secretariat

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Jan Barnes

Secretariat

    Cíle a úkoly

The Alliance for Responsible Trade aims to promote the key role played by intermediaries in facilitating, boosting and growing legitimate trade within and across borders. We aim to develop effective and future-proof means of combating the trade of illicit goods, through cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders, including online and offline intermediaries, rights owners and law enforcement authorities.

As responsible companies, all signatories recognize the following principles:
• Combating trade in illicit goods, including counterfeits, is important because
o of the numerous adverse societal effects related to this unacceptable behavior.
o these activities represent unfair competition, undermining business investment and consumer trust in legitimate trade.
o such activities infringe upon rights owners’ intellectual property rights.
• Effective action against such illicit activities must:
o target the problem at source, by focusing on the individuals directly engaged in the criminal activity.
o be based on cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders.
o not entail the introduction of increased liability for intermediaries, which will only harm legitimate business models without helping the fight against illicit activities.
o not interfere in the facilitation of trade for legitimate business enterprises and stakeholders

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

The Alliance for Responsible Trade aims to promote the key role played by intermediaries in facilitating, boosting and growing legitimate trade within and across borders. We aim to develop effective and future-proof means of combating the trade of illicit goods, through cooperation and a proportionate division of tasks between all stakeholders, including online and offline intermediaries, rights owners and law enforcement authorities.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Notice & Action Initiative

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 2

2

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Cla
  • Doprava
  • Informační společnost
  • Obchod
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.